Án phí

Cập nhật 2017 mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự mới nhất

Cập nhật 2017 mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự mới nhất

09/08/2018
Cập nhật ngay mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự mới nhất 2017 do luật sư Luật Dragon tư vấn.
Cách tính biểu án phí dân sự trong vụ án hình sự cập nhật 01/2018 kèm ví dụ chi tiết

Cách tính biểu án phí dân sự trong vụ án hình sự cập nhật 01/2018 kèm ví dụ chi tiết

14/03/2018
Án phí dân sự trong vụ án hình sự gồm án phí hình sự sơ thẩm, án phí hình sự phúc thẩm, án phí dân sự sơ thẩm đối với trường ...

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn

Hình phạt đối với pháp nhân thương mại Hình phạt đối với pháp nhân thương mại
Cũng như đối với người phạm tội, khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của BLHS ...