Góc tư vấn

Án phí có giá ngạch là gì?

31/08/2017

Án phí có giá ngạch là gì? Cách tính tiền tạm ứng án phí dân sự như thế nào mới chuẩn xác? Bài viết dưới đây sẽ trả lời cho bạn đọc những thắc mắc một cách chi tiết nhất.

Án phí là gì?

Án phí là Khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Số tiền này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước nhằm bù đắp lại chi phí của nhà nước.

Thế nào là có giá ngạch trong vụ án dân sự?

Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà yêu cầu của đương sự có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể.

Trường hợp này thì tùy theo tranh chấp này là loại tranh chấp gì: tranh chấp dân sự; tranh chấp kinh doanh thương mại; tranh chấp lao động và số tiền tranh chấp cụ thể được xác định là bao nhiêu thì Tòa án sẽ có những mức tính án phí riêng căn cứ theo Bảng tính án phí.

 
án phí có giá ngạch là gì

Cách tính tiền tạm ứng án phí dân sự

-  Giá trị tài sản có tranh chấp từ  4.000.000 đồng trở xuống- mức án phí: 200.000 đồng

-  Giá trị tài sản có tranh chấp từ  trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng- mức án phí: 5% giá trị tài sản có tranh chấp

- Giá trị tài sản có tranh chấp Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng- mức án phí: 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

- Giá trị tài sản có tranh chấp Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng - mức án phí: 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

- Giá trị tài sản có tranh chấp Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng - mức án phí: 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

- Giá trị tài sản có tranh chấp Từ trên 4.000.000.000 đồng - mức án phí: 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Ví dụ 1: Trường hợp Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu

TÌNH HUỐNG: A nợ B 100 triệu đồng. B kiện A ra Tòa yêu cầu Tòa án buộc A trả lại toàn bộ số tiền. Tranh chấp giữa A và B được xác định là tranh chấp dân sự. 

Đầu tiên chúng ta xác định mức án phí phải nộp là: 5%*100.000.000 = 5.000.000 đồng (Áp dụng mục b bảng trên)
Sau đó, xác định người có nghĩa vụ phải trả án phí như sau:
+ Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của B: Án phí sẽ do A có nghĩa vụ trả.
+ Tòa án bác toàn bộ yêu cầu của B: Án phí sẽ do B có nghĩa vụ trả. 

>>Xem ngay: Cách tính mức án phí vụ kiện dân sự và nộp tạm ứng án phí mới nhất năm 2017

Ai chịu án phí dân sự sơ thẩm?

- Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận.

- Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận.

- Nguyên đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận.

- Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không được Tòa án chấp nhận. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn được Tòa án chấp nhận.

- Bị đơn có yêu cầu phản tố phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần yêu cầu phản tố không được Tòa án chấp nhận. Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu phản tố của bị đơn được Tòa án chấp nhận.

- Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án ly hôn không phụ thuộc vào việc Tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

- Các đương sự trong vụ án hôn nhân và gia đình có tranh chấp về việc chia tài sản chung của vợ chồng thì ngoài việc chịu án phí dân sự sơ thẩm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 của Pháp lệnh này, còn phải chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấp như đối với vụ án dân sự có giá ngạch tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận. Người có nghĩa vụ đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu độc lập được Tòa án chấp nhận.

- Mỗi bên đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo mức tương ứng với giá trị phần tài sản, phần di sản mà họ được hưởng, được chia trong trường hợp các bên đương sự không tự xác định được phần tài sản của mình trong khối tài sản chung, phần di sản mà mình được hưởng trong khối di sản thừa kế và có một trong các bên yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung, di sản thừa kế đó.

- Người có nghĩa vụ cấp dưỡng định kỳ theo quyết định của Tòa án phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch.

- Các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án trong trường hợp Tòa án tiến hành hòa giải trước khi mở phiên tòa thì phải chịu 50% mức án phí quy định.

- Trường hợp các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa sơ thẩm thì các đương sự vẫn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp xét xử vụ án đó.

- Trong vụ án có người không phải nộp hoặc được miễn nộp án phí dân sự sơ thẩm thì những người khác vẫn phải nộp án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều này.

Nộp án phí dân sự 2017 ở đâu?

Án phí dân sự gồm có các loại án phí giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; sẽ nộp án phí tại Cơ quan thi hành án dân sự.

>>Xem ngay Toàn bộ quy định án phí dân sự và mức tính án phí dân sự mới nhất năm 2017​
 
Luatdragon.vn
 

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn