Góc tư vấn

Các biện pháp thu hồi nợ xấu hiệu quả nhất được chuyên gia khuyến cáo

03/01/2018

Nợ xấu là các khoản nợ quá hạn trả lãi và/hoặc gốc từ 90 ngày trở lên, thể hiện khả năng trả nợ đáng lo ngại của doanh nghiệp. Thu hồi nợ xấu luôn là vấn đề gây đau đầu. Bài viết này sẽ chia sẻ các biện pháp thu hồi nợ xấu được rất nhiều đơn vị áp dụng hiệu quả.

1. Phát mại tài sản đảm bảo để thu hồi vốn

Hiểu đơn giản đây là phương pháp sẽ phải “đấu lý” với khách hàng tại tòa án. Để có thể thu nợ phải trải qua đầy đủ các bước kiện tụng và chờ thi hành án, sau đó tài sản đảm bảo đ