Góc tư vấn

Thủ tục và mẫu đơn mời luật sư bào chữa và đơn kháng cáo trong vụ án hình sự 2018

09/08/2018

Hỏi: Chào Văn phòng Luật Sư Luật Dragon, tôi không biết mẫu đơn mời luật sư vào chữa và đơn kháng cáo trong vụ án hình sư, thủ tục mời luật sư bào chữa bao gồm những gì, mong luật sư giải đáp giúp tôi. (Anh - Đinh Công Thành)

Có quyền mời Luật sư để bào chữa không?

Căn cứ theo quy định tại ‘‘Khoản 1, điều 58 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003 thì: Người bào chữa tham gia tốt tụng từ khi khởi tố bị can.

Trong trường hợp bắt người theo quy định tại Điều 81 và Điều 82 của Bộ luật này thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi có quyết định bị tạm giữ.

Trong trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia, thì Viện trưởng Viện kiểm sát quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì căn cứ theo quy định trên Bộ luật tố tụng hình sự thì bạn hoàn toàn có thể mời người người bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn ngay từ khi có quyết định tạm giữ.

Thủ tục mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Về thủ tục mời người bào chữa và xác lập tư cách người bào chữa của luật sư được thực hiện theo quy định sau:

Theo quy định tại điểm c, điều 4, thông tư 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2011 quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự:

c) Trường hợp người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam nhờ người bào chữa là luật sư thì Điều tra viên hướng dẫn họ viết giấy yêu cầu luật sư, nếu yêu cầu đích danh luật sư bào chữa (có họ tên, địa chỉ rõ ràng) thì trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ, Cơ quan Điều tra có trách nhiệm gửi giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can cho luật sư mà họ nhờ bào chữa bằng thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh; trường hợp người bị tạm giữ, bị can viết giấy nhờ người thân (có họ tên, địa chỉ rõ ràng) liên hệ nhờ luật sư bào chữa cho họ thì trong thời gian hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi người bị tạm giữ, bị can có giấy nhờ người thân, Cơ quan điều tra có trách nhiệm gửi giấy đó cho người thân của người bị tạm giữ, bị can bằng thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh.

Đồng thời, theo quy định tại điều 5, thông tư 70/2011/TT-BCA thì luật sư đề nghị cấp giấy chứng nhận người bào chữa và tham gia tố tụng phải có đủ các giấy tờ theo quy định như: Thẻ luật sư; Giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can, của người thân người bị tạm giữ, bị can…; Giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề; Văn bản phân công của đoàn luật sư

Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án phải xem xét, cấp giấy chứng nhận người bào chữa để họ thực hiện việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp tạm giữ người thì trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa, Cơ quan điều tra phải xem xét, cấp giấy chứng nhận người bào chữa để họ thực hiện việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do.

Tuy nhiên theo quy định Điều 78 Luật Tố tụng Hình 2015 có hiệu lực kể từ 01/07/2016 thì đã bãi bỏ quy định cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư, theo đó: Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa. Khi đăng ký bào chữa, người bào chữa phải xuất trình các giấy tờ tương ứng với từng loại đối tượng tham gia bào chữa: Luật sư xuất trình thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện hoặc của người thân thích của người bị buộc tội.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ quy định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa thì vào sổ đăng ký người bào chữa, gửi ngay văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ và lưu các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa trong hồ sơ vụ án; nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

mẫu đơn mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

>>[VĂN PHÒNG] Luật sư bào chữa giỏi chuyên các vụ án hình sự Nguyễn Minh Long

Mẫu Đơn Mời Luật Sư Bào Chữa

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


————–o0o—————
 
ĐƠN MỜI LUẬT SƯ


Kính gửi: CÔNG TY LUẬT DRAGON

Tôi là: (1)…………………………………………………………………………..………

Tôi là: (2) ………………………………………………………………………………….

Là:……(3)………trong vụ án ………., đã được tòa án nhân dân quận (huyện), tỉnh xét xử sơ thẩm theo bản án số…………., ngày………..

Để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của ……., nay tôi làm đơn này kính đề nghị Công ty Luật Dragon cử Luật sư ………….. tham gia bào chữa cho ……. trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. Rất mong quý Công ty xem xét giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày……..tháng………..năm ……..

LUẬT SƯ                                                                                                                      NGƯỜI YÊU CẦU

 

Hướng dẫn cách viết đơn mời luật sư bào chữa

(1): – Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên; Số CMND, ngày cấp, nơi cấp; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Nơi ở hiện tại.

– Nếu người làm đơn là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó; Mã số ĐKKD hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính và ghi họ tên, chức vụ; Số CMND, ngày cấp, nơi cấp của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó;

(2): – Trường hợp người làm đơn là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thì không phải ghi.

– Trường hợp người làm đơn không là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thì phải ghi rõ mối quan hệ với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; Đồng thời ghi rõ tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký thường trú của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

(3): Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

Mẫu đơn mời luật sư tham gia bào chữa cấp phúc thẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–o0o—————


ĐƠN MỜI LUẬT SƯ


Kính gửi: CÔNG TY LUẬT DRAGON

Tôi là: (1)…………………………………………………………………………..……

Là:……(3)………trong vụ án ………., đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (quận/huyện) ……. Tỉnh (Thành phố) …..ra quyết định tạm giữ, (khởi tố vụ án, khởi tố bị can), ngày …… (Hiện nay hồ sơ vụ án đã chuyển sang VKS quận, huyện….Tỉnh (T.P); Tòa án nhân dân quận (huyện)…….., Tỉnh (T.P)….. để truy tố, xét xử).

Để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của ……., nay tôi làm đơn này kính đề nghị Công ty Luật Dragon cử Luật sư ……………………. tham gia bào chữa cho ………. trong giai đoạn (điều tra, truy tố, xét xử) . Rất mong quý Công ty xem xét giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày…….. tháng……..năm ………..

LUẬT SƯ                                                                                                                    NGƯỜI YÊU CẦU

 

Hướng dẫn cách viết đơn mời luật sư bào chữa cấp phúc thẩm

(1): – Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên; Số CMND, ngày cấp, nơi cấp; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Nơi ở hiện tại.

– Nếu người làm đơn là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó; Mã số ĐKKD hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính và ghi họ tên, chức vụ; Số CMND, ngày cấp, nơi cấp của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó;

(2): – Trường hợp người làm đơn là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thì không phải ghi.

– Trường hợp người làm đơn không là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thì phải ghi rõ mối quan hệ với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; Đồng thời ghi rõ tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký thường trú của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

(3): Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

 
mẫu đơn mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Mẫu đơn kháng cáo cho khách hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân (1)……………………………………………

Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….………..

Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………..………

Là: (4)………………………….………………………………………………………

Kháng cáo: (5)……..………………………………………….…………….………..

Lý do của việc kháng cáo: (6)  ……………………………………………….………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) …………………

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

1……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………

Người kháng cáo (9)

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Toà án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện).

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).

(4) Ghi tư cách pháp lý của người kháng cáo (ví dụ: là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản; là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố H theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền ngày…tháng…năm…).

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2006/DS-ST ngày 15-01-2006 của Toà án nhân dân tỉnh H).

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1) bản sao Giấy xác nhận nợ; 2) bản sao Giấy đòi nợ…).

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

>>Cập nhật 2017 mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự mới nhất

Mẫu giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng

CÔNG TY LUẬT DRAGON                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ... /GGT-ĐMS Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2016                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
GIẤY GIỚI THIỆU
 
LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG
 
Kính gửi: ...
 
Căn cứ giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp ngày .../.../... của ông (bà) ...;
 
Để thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ông (bà) ... theo quy định của pháp luật;
 
Công ty Luật Dragon trân trọng giới thiệu:
 
- Luật sư: ..., ngày sinh: .../.../...;   
 
- Thẻ luật sư số .../LS;
 
- Điện thoại: ...
 
Đến quý cơ quan để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng của luật sư.
 
Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi./.
 
Trân trọng cảm ơn!
   GIÁM ĐỐC         
 
Luật sư Nguyễn Minh Long
 

Sự quan trọng của luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Luật sư bào chữa hình sự là đội ngũ chuyên tham gia vào các vụ án hình sự để giúp đỡ những người tham gia tố tụng hình sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 
Luật sư nguyễn minh long chuyên bào chữa vụ án hình sự

Khi bạn không biết rõ hồ sơ vụ án tố tụng hình sự của mình hay người thân sẽ được giải quyết như thế nào? Quy trình tố tụng diễn ra sao…và việc tham gia tại phiên tòa cần chuẩn bị những căn cứ gì thì chắc chắn phải cần đến sự tư vấn, định hướng của các Luật sư bào chữa hình sự.

>>Liên hệ ngay luật sư chuyên hình sự nổi tiếng Nguyễn Minh Long người đã bào chữa thành công cho nhiều thân chủ
 
Luatdragon.vn

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn