Góc tư vấn

Nắm chắc 8 điều khi chuẩn bị giấy báo tử và đăng ký khai tử để không bị chèn ép

26/07/2017

Nắm chắc 8 điều khi chuẩn bị giấy báo tử và đăng ký khai tử để không bị chèn ép tránh trường hợp đi 6 lượt mới có chứng tử, bị cán bộ phường hạnh họe...

8 điều về giấy báo tử và giấy khai tử để không bị chèn ép

1. Giấy báo tử là gì?

Giấy báo tử là giấy tờ được cấp cho thân nhân người chết để đi khai tử. Nội dung mẫu giấy báo tử được quy định cụ thể theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP. Trong trường hợp người chết không có thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử để Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai tử.

2. Mẫu giấy báo tử

Mẫu giấy báo tử

3.Thủ tục làm giấy khai tử

Theo quy định của Luật hộ tịch năm 2014 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP không quy định rõ về nội dung giấy báo tử hay chi tiết cơ quan có thẩm quyền cấp như cũ mà đã quy định chung lại như sau:

"Khi đăng ký khai tử theo quy định của Luật Hộ tịch, nội dung khai tử phải bao gồm các thông tin: Họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh cá nhân của người chết, nếu có; nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm chết theo Dương lịch; quốc tịch nếu người chết là người nước ngoài.

 

Tên thủ tục hành chính
 
Đăng ký khai tử

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn,
Đối tượng giải quyết
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.
- Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử.
 Thành phần hồ sơ Hồ sơ đăng ký khai tử được lập thành 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:
1. Các loại giấy tờ phải nộp:
1.1. Phiếu cung cấp thông tin đăng ký khai tử (người đi khai tử tự viết hoặc tham khảo mẫu tại UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký khai tử)
1.2. Bản chính Giấy báo tử.
- Đối với người chết tại bệnh viện hoặc tại cơ sở y tế thì Giám đốc bệnh viện hoặc người phụ trách cơ sở y tế đó cấp Giấy báo tử.
- Đối với người cư trú ở một nơi nhưng chết ở một nơi khác ngoài cơ sở y tế thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó chết cấp Giấy báo tử.
- Đối với người chết là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và những người được tập trung làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý thì thủ trưởng đơn vị đó cấp Giấy báo tử.
- Đối với người chết trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam hoặc tại nơi tạm giữ thì thủ trưởng cơ quan nơi giam, giữ người đó cấp Giấy báo tử.
- Đối với người chết tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục do ngành Công an quản lý thì Thủ trưởng các cơ quan đó cấp Giấy báo tử.
- Đối với người chết do thi hành án tử hình thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp Giấy báo tử.
Trong trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp giấy tờ thay thế sau:
- Trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết thì quyết định tuyên bố chết của Toà án đã có hiệu lực pháp luật thay cho Giấy báo tử.
- Trường hợp người chết có nghi vấn thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho Giấy báo tử.
- Đối với người chết trên phương tiện giao thông thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết,