Góc tư vấn

Học phí ngành luật của 13 trường Đại học đào tạo ngành Luật tại TPHCM 2017 – 2018

08/08/2017

Tham khảo ngay học phí ngành luật của 13 trường đại học đào tạo ngành luật tại TPHCM năm học 2017 - 2018. 

1. Học phí đại học Luật TPHCM - Thành phố Hồ Chí Minh 2017

Học phí của đại học Luật TPHCM 16 triệu.
 
Học phí ngành luật của 13 trường đại học luật tphcm
 

2. Học phí đại học kinh tế luật TPHCM

Học phí của Đại học Kinh Tế – Luật 7,4 triệu.
 

 
>>Đọc ngay: 5 đi