Góc tư vấn

Cẩm nang luật dân sự về thừa kế di chúc tài sản theo bộ luật dân sự 2015

23/10/2017

Luật dân sự về thừa kế di chúc theo bộ luật dân sự 2015, bao gồm các hình thức thừa kế  và những điểm mới trong bộ luật thừa kế 2015.

Hàng thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015?

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  •  Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
 
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

 
luật dân sự về thừa kế
 

Các hình thức thừa kế theo quy định của bộ luật dân sự năm 2015

Có 2 hình thức thừa kế tài sản: thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc

Những điểm mới về thừa kế trong luật dân sự 2015

1. Về đối tượng được hưởng thừa kế thì trong BLDS năm 2015  có quy định về đối tượng  được hưởng không phải cá nhân. Và quyền được hưởng thừa kế theo di chúc còn được đặt ra với cả cơ quan, tổ chưc- không phải là cá nhân. Trong Bộ luật dân sự năm 2015 quy định rõ và cụ thể hơn về quyền được hưởng thừa kế của cơ quan tổ chức.

2. Quyền của người quản lý di sản đã được quy định chặt chẽ hơn. Để bảo vệ quyền lợi cũng như công sức của người quản lý di sản trong trường hợp các bên không thỏa thuận được với nhau về mức thù lao thì người quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý với công sức bỏ ra để quản lý di sản và mức thù lao đó do người hưởng thừa kế chi trả. những chi phí bảo quản đó thì người quản lý di sản sẽ được thanh toán từ những người thừa kế, đó là khoản chi phí bắt buộc phải chi trả cho người quản lý di sản (nếu có).

Trong BLDS năm 2015 còn đưa thêm đối tượng được thanh toán chi phí bảo quản và thù lao quản lý di sản ngoài người quản lý di sản theo ý chí của người để lại di chúc, sự thỏa thuận của những người thừa kế thù những người đang chiểm hữu, sử dụng, quản lý di sản cũng được hưởng thù lao từ người hưởng thừa kế và chi phí bảo quản di sản đến khi giao cho người khác quản lý.

3. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế đã được BLDS năm 2015 quy định rõ ràng và cụ thể hơn với từng loại tài sản.

4. Về người người lập di chúc. Để đảm bảo ý chí  trong di chúc của người để lại di chúc thì  Điều 625 BLDS năm 2015 về người lập di chúc có thêm điều kiện để được công nhận người bản di chúc có giá trị pháp luật, cụ thể:

- Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

5. Chữ viết và tiếng nói của di chúc. Bộ luật mới không có quy định cụ thể về tiếng nói, chữ viết của di chúc như vậy thì di chúc sẽ được lập bằng bất kỳ tiếng nói, hay chữ viết của dân tộc mình. Trong quy định về  công bố di chúc thì có quy định về chữ viết trong bản di chúc được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra bằng tiếng Việt và phải công chứng chứng thực bản dịch đó mới có giá trị pháp luật.

6. Nội dung di chúc. Điểm mới của BLDS năm 2015 thì nội dung di chúc được tẩy xóa, sửa chữa nhưng để di chúc có hiệu lực và được minh bạch về nội dung thì người lập di chúc và người làm chứng phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc phần bị tẩy xóa, sửa chữa thêm tránh sự thay đổi nội dung di chúc mà không có sự đồng ý của người để lại di chúc.

7. Người làm chứng trong di chúc là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, trong BLDS năm 2015 có thêm người khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi là những người không có đủ năng lực hành vi dân sự. 

8. Trường hợp di chúc bị thất lạc.  trong BLDS năm 2015 còn quy định thêm về trường hợp vẫn còn thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế và tìm thấy di chúc bị thất lạc và tài sản đã chia thì sẽ được chia theo nội dung di chúc nếu những người thừa kế có yêu cầu chia di sản theo di chúc.

Cụ thể được quy định tại khoản 3 Điều 642  BLDS năm 2015: Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu. Đây là điểm mới trong BLDS năm 2015 tạo sự thống nhất trong cách xử lý vấn đề phát sinh trong thừa kế mà người thừa kế khi người thừa kế có quyền yêu cầu chia di sản theo pháp luật.

9. Về từ chối nhận di sản trong BLDS năm 2015 đã không quy định một thời hạn cụ thể để từ chối mà thời gian từ chối nhận di sản sẽ phải thực hiện trước thời điểm phân chia di sản.

10. Quy định cụ thể hơn về người được di tặng tài sản. theo quy định mới thì người được di tặng phải còn tồn tại khi mở thừa kế để đảm bảo quyền lợi của người được hưởng di sản.

11. Trong BLDS năm 2015 đã có sự thay đổi có lợi cho người thừa kế trong việc yêu cầu tòa ẩn quyết định hạn chế phân chia di sản để đảm bảo cuộc sống cho người hưởng di sản.

 
luật dân sự về thừa kế
 
>>Xem ngay: 4 điểm mấu chốt khi thuê luật sư tư vấn thừa kế di chúc tài sản ai cũng phải biết
 
Luatdragon.vn

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn