Góc tư vấn

[Cập nhật] Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân mới nhất 2017

14/08/2018

Khi đương sự không thể tự mình thực hiện việc đòi nợ như không có điều kiện đi lại, địa lý quá xa thì có thể ủy quyền cho người khác đòi nợ giúp. 

Trình tự, thủ tục đòi nợ đều phải thực hiện theo đúng quy định pháp lý. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân và các vấn đề liên quan.
 
mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân

1. Tại sao cần đến giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân

Đây là văn bản cần thiết chứng minh tư cách được đòi nợ hợp pháp của người được ủy quyền. Giấy này cần đẩy đủ chữ ký của cả người ủy quyền đòi nợ cá nhân và người được ủy quyền.

Khi đi thực hiện việc đòi nợ, người được ủy quyền nên mang theo CMND bản công chứng của cả mình và người được ủy quyền chứng minh tư cách đòi nợ hợp pháp nhất.

>>[Cập nhật] Thủ tục khởi kiện đòi nợ cá nhân doanh nghiệp chuẩn 2017

2. Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân

Mẫu giấy này được soạn theo quy định của pháp luật
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------***------------
 
GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v thu hồi nợ........theo hợp đồng số...../20.....)
 
Hôm nay, ngày …. tháng…. năm 2013, tại địa chỉ: Số nhà……, ngõ………, đường…….., phường…….., quận………, thành phố Hà Nội.

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): 

Bà ..............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................ do Công an thành phố ......... cấp ngày ....... tháng ......... năm 19..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà ................, phường .............., quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): 

Ông ....................................

Hộ chiếu số: ............................                      Ngày cấp: ......./......../20....           

Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh                      

Địa chỉ: Thôn ................., xã ................., huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày ............ tháng ........... năm 20................ tại........................ thuộc Công ty Cổ Phần ......................................,

Ông ......................... (Giám đốc Công ty Cổ Phần.................................) có vay của bà........................... tiền mặt và ........................... để đầu tư khai thác .............................. theo hợp đồng mà công ty Cổ phần ....................................... đã ký với công ty Cổ Phần ..........................................................:

- Tiền mặt: .....000.000.000 đồng (......tỷ đồng chẵn);
- ..................... quy đổi thành tiền mặt là .......000.000.000 (Tỷ đồng chẵn);

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: .....000.000.000 đồng (Bằng chữ: ..........tỷ đồng chẵn).

Bằng văn bản này, Bà ..................... quyền cho Ông .................................. với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ ...000.000.000 (........ tỷ đồng chẵn) của ông .............. (Chứng minh nhân dân số .......................... do công an thành phố ................... cấp ngày ......... tháng ........... năm 20...........................) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
BÊN ỦY QUYỀN                                                                                                       
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

  (BÊN A)                                                                                                                               (BÊN B)   
 
công ty ủy quyền đòi nợ thuê uy tín
                                                                          
Nếu muốn thực hiện các thủ tục hợp pháp và nhanh chóng nhất, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp từ công ty luật uy tín. Một trong số công ty luật uy tín là công ty luật Dragon.

Luật Dragon nhận được sự tin tưởng của khách hàng nhờ trách nhiệm cao trong công việc, tính kỷ luật và trình độ chuyên môn cao.

>>Liên hệ ngay: Dịch vụ tư vấn đòi nợ thuê tốt nhất tại Việt Nam
Luatdragon.vn

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn

Hình phạt đối với pháp nhân thương mại Hình phạt đối với pháp nhân thương mại
Cũng như đối với người phạm tội, khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của BLHS ...