Góc tư vấn

[Tải ngay] Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

27/07/2017

Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại phải đầy đủ và chính xác, góp phần làm hồ sơ khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại theo đúng tiêu chuẩn. 

Nếu muốn khởi kiện những vụ án kinh doanh thương mại, theo quy định thì thời điểm mà chủ thể được quyền khởi kiện là 2 năm. 
 
mẫu đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồn thương mại

Theo đó hồ sơ khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại phải đầy đủ, mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại phải chính xác.
 
mẫu đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng thương mại
 
>>Xem ngay: Hướng dẫn chi tiết thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng thương mại do chậm thanh toán
 
Luatdragon.vn

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn

Hình phạt đối với pháp nhân thương mại Hình phạt đối với pháp nhân thương mại
Cũng như đối với người phạm tội, khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của BLHS ...