Tin tức nổi bật

Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại

18/04/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 về việc Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã.

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Mã TTHC

(CSDLQG)

Tên thủ tục hành chính

I. CẤP TỈNH

1

2.001928

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

2

2.001924

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

II. CẤP HUYỆN

1

2.001927

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

2

2.001920

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

III. CẤP Xà

1

2.001925

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Nội dung thủ tục

Đính kèmQuyết định số 2280

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật

Từ 1/6, cấp hộ chiếu qua mạng trên toàn quốc Từ 1/6, cấp hộ chiếu qua mạng trên toàn quốc
Ngày 15/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà ...