Hỏi đáp

Luật sư tư vấn về Việc góp vốn vào Doanh nghiệp

12/02/2019

Công ty Luật DRAGON Hà Nội tư vấn về việc góp vốn vào doanh nghiệp và dùng tiền mặt góp vốn có trái luật hay không?

Câu hỏi: Kính gửi Công ty Luật HÀ Nội. Hiện tại, doanh nghiệp của tôi muốn góp vốn vào doanh nghiệp khác thì không biết pháp luật có cho phép hay không? Nếu có thì doanh nghiệp tôi góp vốn bằng tiền mặt thì có đúng pháp luật không?
Trả lời:
Công ty Luật DRAGON Giải đáp thắc mắc của Anh/Chị như sau:
Không những chỉ cá nhân mà pháp luật còn cho phép tổ chức có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trừ các trường hợp sau đây:
  • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
  • Thành viên hợp danh không được góp vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân trừ trường hợp được sự nhất trí của tất cả các thành viên còn lại.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.
Vì vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có quyền tham gia góp vốn vào doanh nghiệp khác nếu không thuộc các trường hợp cấm. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm cấm doanh nghiệp sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác (căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-BTC) .
Pháp luật hiện hành chỉ cho phép thực hiện góp vốn giữa các doanh nghiệp thông qua các hình thức sau:
  • Thanh toán bằng Séc;
  • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi - chuyển tiền;
  • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.
Như vậy, doanh nghiệp Anh/Chị nếu muốn góp vốn vào doanh nghiệp khác thì không thể sử dụng tiền mặt mà phải áp dụng các hình thức nói trên. Đồng thời, doanh nghiệp tham gia góp vốn phải không thuộc các trường hợp bị cấm.
 

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn