Hỏi đáp

Phí trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại tại VIAC

13/05/2019

 Giải quyết tranh chấp bằng còn đường tài phán của trọng tài thương mại đang là xu hướng mới của các cá nhân, tổ chức khi xảy ra tranh chấp. Công ty Luật Hà Nội tư vấn về phí trọng tài thương mại khi giải quyết bằng con đường tài phán.
 

 Giải quyết tranh chấp bằng còn đường tài phán của trọng tài thương mại đang là xu hướng mới của các cá nhân, tổ chức khi xảy ra tranh chấp. Công ty Luật Hà Nội tư vấn về phí trọng tài thương mại khi giải quyết bằng con đường tài phán.
Phí trọng tài là gì?
Điều 34 Luật trọng tài Thương mại năm 2010 quy định “Phí trọng tài là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài”. Phí trọng tài do Trung tâm trọng tài ấn định (Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài vụ việc, phí trọng tài do Hội đồng trọng tài ấn định). Pháp luật quy định Bên thua kiện phải chịu phí trọng tài, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng trọng tài quy định khác hoặc Hội đồng trọng tài có sự phân bổ khác.
Cơ sở các định phí trọng tài thương mại?
Phí trọng tài trên thực tế được xác định gồm các khoản sau:
  • Thù lao Trọng tài viên, chi phí đi lại và các chi phí khác cho Trọng tài viên;
  • Phí tham vấn chuyên gia và các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng trọng tài;
  • Phí hành chính;
  • Phí chỉ định Trọng tài viên vụ việc của Trung tâm trọng tài theo yêu cầu của các bên tranh chấp;
  • Phí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác được cung cấp bởi Trung tâm trọng tài.
Mức phí trọng tài thương mại của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC
  • Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại nêu trị giá vụ tranh chấp:
Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên:
  • Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
              Trị giá vụ tranh chấp                        Phí trọng tài (đã bao gồm VAT)
100.000.000 trở xuống 16.500.000
100.000.001 đến 1.000.000.000 16.500.000 + 7,7% số tiền vượt quá 100.000.000
1.000.000.001 đến 5.000.000.000 85.800.000 + 4,4% số tiền vượt quá 1.000.000.000
5.000.000.001 đến 10.000.000.000 261.800.000 + 2,75% số tiền vượt quá 5.000.000.000
10.000.000.001 đến 50.000.000.000 399.300.000 + 1,65% số tiền vượt quá 10.000.000.000
50.000.000.001 đến 100.000.000.000 1.059.300.000 + 1,1% số tiền vượt quá 50.000.000.000
100.000.000.001 đến 500.000.000.000 1.609.300.000 + 0,5% số tiền vượt quá 100.000.000.000
500.000.000.001 trở lên 3.609.300.000 + 0,3% số tiền vượt quá 500.000.000.000
 
Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất, mức phí trọng tài bằng 70% của phí trọng tài nêu tại Mục 1.1 đối với cùng trị giá vụ tranh chấp.
  • Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại không nêu trị giá vụ tranh chấp thì Chủ tịch VIAC quyết định số phí trọng tài căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết vụ tranh chấp và số lượng Trọng tài viên.
  • Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại vừa có yêu cầu nêu trị giá vừa có yêu cầu khác không nêu trị giá thì phí trọng tài đối với các yêu cầu nêu trị giá được tính theo Mục 1, phí trọng tài đối với yêu cầu không nêu trị giá được tính theo Mục 2 nêu trên.
Phí trọng tài nêu tại Mục 1, 2 và 3 trên đây không bao gồm chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên và thư ký phiên họp giải quyết vụ tranh chấp; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia và chi phí cho các
Công ty Luật DRAGOn là đơn vị pháp lý giàu kinh nghiệm, tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp thương mại, tranh chấp kinh tế tại các Trung tâm trọng tài trong và ngoài nước.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979
Website: http://congtyluatdragon.com
Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn phòng Luật sư tại Long Biên: số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội.
Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
 

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn