Án phí

Nguyên đơn có thể phải trả phí thuê luật sư cho bị đơn

Nguyên đơn có thể phải trả phí thuê luật sư cho bị đơn

06/12/2019
Đây là nội dung được nêu tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019. Theo đó, tổ chức, cá nhân là bị đơn trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu được kết luận không thực hiện hành vi xâm phạm thì có thể yêu cầu Tòa ...
Yêu cầu bồi hoàn chi phí thuê luật sư có được chấp nhận?

Yêu cầu bồi hoàn chi phí thuê luật sư có được chấp nhận?

06/12/2019
Doanh nghiệp cần lưu ý, khi tham gia vào tố tụng trọng tài, cần chuẩn bị kỹ hồ sơ để được bồi hoàn chi phí thuê luật sư. Tình tiết sự kiện: ...

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn

Luật sư tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp Luật sư tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
 Công ty tư vấn luật bảo hiểm xã hội sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề thắc mắc trên một cách ...