Án phí

Cách tính án phí, lệ phí khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Cách tính án phí, lệ phí khởi kiện tranh chấp hợp đồng

07/01/2020
Án phí trọng tài được từng Trung tâm trọng tài quy định, do đó trước khi bạn thỏa thuận một tổ chức trọng tài thương mại cụ thể để giải quyết tranh chấp hợp đồng thì nên xem việc lựa chọn đó có thuận tiện cho việc giải quyết tranh chấp không? Mức án phí tổ chức trọng tài đó thu ...

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật