Án phí

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 : Án phí, Lệ phí tòa án

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 : Án phí, Lệ phí tòa án

02/01/2020
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016       NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ÁN PHÍ VÀ LỆ PHÍ TÒA ÁN ----------------------- ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Căn cứ Hiến pháp ...
Cập nhật 2017 mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự mới nhất

Cập nhật 2017 mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự mới nhất

09/08/2018
Cập nhật ngay mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự mới nhất 2017 do luật sư Luật Dragon tư vấn.
Cách tính biểu án phí dân sự trong vụ án hình sự cập nhật 01/2018 kèm ví dụ chi tiết

Cách tính biểu án phí dân sự trong vụ án hình sự cập nhật 01/2018 kèm ví dụ chi tiết

14/03/2018
Án phí dân sự trong vụ án hình sự gồm án phí hình sự sơ thẩm, án phí hình sự phúc thẩm, án phí dân sự sơ thẩm đối với trường ...

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn

Luật sư tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp Luật sư tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
 Công ty tư vấn luật bảo hiểm xã hội sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề thắc mắc trên một cách ...