Biểu mẫu

Mẫu thông báo đòi nợ

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo đòi nợ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

.................,ngày......tháng......năm............

 

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ
(v/v yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi ông/bà:..................................................................................................................................

CMND số:........................do công an thành phố.......................... cấp ngày.....tháng.....năm..............

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số..........đường.......................... quận................................ thành phố...........................

Thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ngày......tháng.......năm........, ký giữa ông/bà............................... và tôi, tôi đã giao đúng chất lượng ngôi nhà theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận về quá trình bàn giao nhà vào ngày.................

Theo khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: giá thuê và phương thức thanh toán) thì bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt 4 tháng một lần vào năm đầu thuê và từ năm thứ hai trở đi thì thanh toán 6 tháng một lần. Thời gian để thanh toán là trong mười ngày đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên thuê nhà là ông/bà............................. vẫn không có thanh toán đúng khoản tiền theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở được nêu trên.

Vậy tôi kính đề nghị ông/bà............................. thanh toán đúng số tiền quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, ông/bà................................. không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc ông/bà..........................phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác của ông/bà.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

............., Ngày.....tháng.....năm...........
        Bên cho vay

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật