Biểu mẫu

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa là mẫu đơn được cá nhân gửi tới tòa án nhân, hội đồng xét xử về việc xin hoãn lại phiên tòa vì một lý do nào đó. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người xin hoãn, lý do xin hoãn phiên tòa xét xử, xin hoãn đến thời gian nào... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin hoãn phiên tòa tại đây.
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ 

Kính gửi:   

- Toà Án Nhân Dân Thành Phố .............................

- Hội đồng xét xử 

Tên tôi là: ……….............................……….. Sinh năm: ..............................................

Thường trú: …………………………………......................................…...........................

Tôi là bị cáo trong vụ án “ ……....…….” do VKSND thành phố …..................... giữ quyền công tố.

Ngày ../../…., tôi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày .................Tôi tôn trọng và tự giác chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên từ ngày ................................... tôi bị trở ngại khách quan như sau:............................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 Lo ngại sức khoẻ không đảm bảo tham gia phiên toà nên tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Toà dự kiến vào ngày .../.../... chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi cam kết, ngay sau khi sức khoẻ ổn định sẽ tuân thủ, chấp hành đầy đủ mọi quyết định của quí Toà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

.............., ngày ......tháng.....năm 20.......

Người làm đơn

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật