Biểu mẫu

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí

Tạm ứng án phí là số tiền mà tòa án yêu cầu đương sự phải nộp để đơn kiện của mình được tòa chính thức thụ lý, giải quyết. Đối với những vụ tranh chấp dân sự có mệnh giá lớn, nhiều khi đương sự sẽ khó khăn trong việc đóng tạm ứng án phí. Trong những trường hợp như vậy, nếu hoàn cảnh khó khăn, đương sự có thể làm đơn xin giảm một phần tiền tạm ứng án phí. VnDoc.com xin gửi đến các bạn mẫu đơn xin miễn giảm án phí mới nhất là mẫu đơn dùng để xin miễn giảm án phí với đơn sự không đủ khả năng chi trả cho mức án. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin miễn giảm án phí tại đây.
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----****-----

 

ĐƠN XIN MIỄN ÁN PHÍ

         Kính gửi:

 

- TÒA ÁN NHÂN DÂN .............

- UBND XÃ (PHƯỜNG) .............

 Tôi là:......................................................................... Sinh ngày:................................

CMND số:.............................. Ngày cấp:............................ Nơi cấp:.............................

Nơi đăng ký HKTT:.......................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................

Hiện tôi là nguyên đơn (Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự về việc......................... giữa............................với .........................................trú tại...............................................và đã được tòa án nhân dân...................................nhận đơn khởi kiện.

Nay vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân tôi và không có khả năng nộp tiền án phí.

Vậy tôi viết đơn này kính mong quý tòa xem xét hoàn cảnh kinh tế và............................của tôi và miễn, giảm tiền án phí cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  .............., ngày.........tháng........năm........
Xác nhận của UBND xã (phường)       Người làm đơn
        (Ký và ghi rõ họ tên)

 Chú ý: Kèm theo đơn:

- Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí (nếu có).

- CMND, sổ hộ khẩu để xin xác nhận của UBND xã, phường.

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật