Biểu mẫu

Mẫu giấy chứng nhận người bào chữa

Mẫu giấy chứng nhận người bào chữa là mẫu giấy chứng nhận của tòa án về người bào chữa, chứng nhận người đó là người bào chữa cho bị can hoặc bị cáo trong vụ án. Mẫu giấy chứng nhận người bào chữa được ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP của Hôi đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của luật tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận người bào chữa tại đây. 
 

TÒA ÁN.................... (1)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Số:../.../HS-GCNNBC (2)

.................., ngày...... tháng.......... năm.......


 GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BÀO CHỮA

TÒA........................

Căn cứ vào Điều 38 (39) và Điều 56 của Bộ luật Tố tụng hình sự; (3)

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự............... "4" thụ lý số..../..../HSST (HSPT) (5) ngày.... tháng.... năm....;

Sau khi xem xét đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa,

CHỨNG NHẬN:

1. Ông (Bà): (6)...........................................................................................................

Là người bào chữa cho bị can (các bị can) hoặc bị cáo (các bị cáo): (7)..........................

Trong vụ án hình sự.....................................................................................................

2. Ông (Bà) thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

  • Người bảo chữa .........;
  • Bị can (bị cáo)............;
  • Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA................................
......................... (8)

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03a:

(1) Ghi tên Tòa án: nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4); nếu là Tòa án phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao - Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra giấy chứng nhận người bào chữa (Ví dụ: Số: 145/2004/HS-GCNNBC).

(3) Nếu Chánh án, Phó Chánh án Tòa án cấp giấy chứng nhận người bào chữa thì bỏ Điều 39; nếu Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao cấp giấy chứng nhận người bào chữa thì bỏ Điều 38.

(4) Ghi sơ thẩm hay phúc thẩm.

(5) Nếu sơ thẩm thì ghi HSST; nếu phúc thẩm thì ghi HSPT

(6) Ghi rõ họ tên; nếu là luật sư thì ghi luật sư của Văn phòng luật sư nào thuộc Đoàn luật sự nào; nếu là người đại diện hợp pháp thì ghi là người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo nào; nếu là bào chữa viên nhân dân thì ghi là bào chữa viên nhân dân.

(7) Nếu trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì ghi "bị can" và sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì ghi "bị cáo".

(8) Nếu Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; nếu Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh án; nếu Chánh tòa hoặc Phó Chánh tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi Chánh tòa hoặc Phó Chánh tòa.

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật