Góc chia sẻ

So sánh điều 600 với điều 601 bộ luật dân sự 2015 và thực tế áp dụng 02 điều luật này

So sánh điều 600 với điều 601 bộ luật dân sự 2015 và thực tế áp dụng 02 điều luật này

06/01/2020
So sánh điều 600 với điều 601 bộ luật dân sự 2015 và thực tế áp dụng 02 điều luật này Điều 600: bồi thường thiệt hại do người làm công, học nghề gây ra Điều 601: bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra   Cá nhân, pháp nhân bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề ...

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật