Tin tức nổi bật

12 Luật chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020

07/07/2020

Từ ngày 1/7/2020, hàng loạt các Luật và văn bản Luật mới sẽ chính thức có hiệu lực. Điều này sẽ tác động, điều chỉnh đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
 

Cụ thể, 12 Luật sau đây chính thức có hiệu lực pháp luật từ ngày 1/7/2020:

Luật Giáo dục 2019,

Luật Thư viện 2019,

Luật Dân quân tự vệ 2019,

Luật Kiến trúc 2019,

Luật Quản lý thuế 2019,

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019,

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019,

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018,

Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi 2019,

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019,

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019,

Luật Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019,

Những Luật này có hiệu lực sẽ làm thay đổi một số quy định cũ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Vì vậy để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình mọi người cần cập nhật những quy định mới nhất này.

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật

Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
Từ ngày 1/11/2020, Bộ Công an triển khai làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, loại thẻ này ...