Tin tức nổi bật

Cách tính án phí chia tài sản thừa kế kèm thủ tục và mẫu đơn khởi kiện chia tài sản thừa kế

23/10/2017

Cách tính án phí chia tài sản thừa kế chi tiết kèm thủ tục và mẫu đơn khởi kiện chia tài sản thừa kế do luật sư Luật Dragon tư vấn. 
 

Quy định về án phí chia tải sản thừa kế

Tại Khoản 7 Điều 27 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành về lệ phí, án phí của Tòa án quy định:

“Mỗi bên đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo mức tương ứng với giá trị phần tài sản, phần di sản mà họ được hưởng, được chia trong trường hợp các bên đương sự không tự xác định được phần tài sản của mình trong khối tài sản chung, phần di sản mà mình được hưởng trong khối di sản thừa kế và có một trong các bên yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung, di sản thừa kế đó”

 
án phí chia tài sản thừa kế
 
Theo quy định tại Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 quy định về Mức án phí dân sự như sau:

Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ chia tài sản thừa kế tranh chấp dân sự có giá ngạch

Từ 4.000.000 đồng trở xuống 200.000 đồng
 
Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp
 
Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
 
Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng
 
Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng
 
Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng

Kéo xuống cuối bài viết để xem thủ tục và mẫu đơn khởi kiện chia tài sản thừa kế

Cách thức phân chia tài sản thừa kế như thế nào?

Về nguyên tắc, khi người để lại thừa kế mất thì di sản thừa kế sẽ được phân chia theo di chúc (nếu trước khi chết có để lại di chúc) hoặc được phân chia theo quy định của pháp luật (trong trường hợp không có di chúc). Bởi vì pháp luật luôn tôn trọng ý chí đơn phương của chủ thể trong quan hệ thừa kế: 

“Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”. (Điều 624 – Bộ luật dân sự 2015).

Nếu người chết mà không để lại di chúc, thì toàn bộ tài sản sẽ được chia thừa kế theo quy định của pháp luật.

Chia tài sản thừa kế trong trường hợp không có di chúc

Theo khoản 1 điều 675 Bộ luật dân sự 2005 quy định như sau:

“Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản”.

Điều 676 Bộ luật dân sự 2005 quy định về Người thừa kế theo pháp luật như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này”.

>>Xem ngay: 4 điểm mấu chốt khi thuê luật sư tư vấn thừa kế di chúc tài sản ai cũng phải biết

Mẫu đơn khởi kiện xin chia thừa kế

Nội dung đơn khởi kiện phân chia di sản thừa kế bao gồm các thông tin về người để lại di sản, tài sản thừa kế để lại, nhân thân người để lại di sản thừa kế, nội dung vi phạm và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
 
ĐƠN KHỞI KIỆN CHIA THỪA KẾ
 
Kính gửi: Tòa án nhân dân........
 
Tôi là:............................................................................................... Sinh năm.
Trú tại:................................................................................................................
Điện thoại nhà riêng.............................Cơ quan...............................Di động.
Tôi làm đơn này khởi kiện: (Chia thừa kế đối với)
Họ tên:.............................................................................................. Sinh năm.
Trú tại:................................................................................................................
Điện thoại: Nhà riêng.............................Cơ quan...............................Di động......................

NỘI DUNG VỤ VIỆC:
 
(Trình bày họ tên bố mẹ, chết ngày, tháng, năm nào. Bố mẹ sinh được bao nhiêu người con, địa chỉ nơi ở? Nếu có người nào đã chết thì khai thêm vợ hoặc chồng và các con của người đó). Bố mẹ chết có để lại di chúc không? Nếu có di chúc thì ghi nội dung chủ yếu của di chúc)
 
Tài sản của bố mẹ để lại gồm những gì? Miêu tả rõ hiện trạng tài sản giá trị tài sản theo giá trị thị trường hiện tại? Tài sản hiện do ai quản lý sử dụng?
 
Quá trình từ giải quyết hoặc chính quyền hòa giải
 
YÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN
 
Ghi rõ yêu cầu cụ thể, chi tiết.
 
mối quan hệ giữa người kiện và người bị kiện, nguồn gốc tài sản, quá trình giao dịch thỏa thuận, sự vi phạm của người bị kiện, quá trình tự giải quyết hoặc chính quyền hòa giải)
 
 
Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ tục khởi kiện chia thừa kế theo quy định của pháp luật

- Đơn khởi kiện (theo mẫu)

- Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản: Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy giao nhận nuôi con nuôi để xác định diện và hàng thừa kế;

- Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;

- Bản kê khai các di sản;

- Các giấy tờ, tài liệu chứng minh sở hữu của người để lại di sản và nguồn gốc di sản của người để lại di sản;

- Các giấy tờ khác: Biên bản giải quyết trong hộ tộc, biên bản giải quyết tại UBND xã, phường, thị trấn ( nếu có), tờ khai từ chối nhận di sản ( Nếu có).

Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho đương sự biết để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nộp tiền tạm ứng án phí, đương sự nộp lại biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. Tòa án thụ lý việc dân sự hoặc vụ án dân sự kể từ khi nhận được biên lai này.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Theo quy định của Bộ luật dân sự, thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác quyền thừa kế của người khác là mười năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Đối với yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại, thời hiệu khởi kiện là ba năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Công ty luật Dragon Số 1 về tư ấn án phí chia tài sản thừa kế

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của những người thừa kế, Công ty Luật Dragon thực hiện tư vấn cho quý khách hàng một số vấn đề liên quan đến phân chia di sản và khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo pháp luật như sau:

- Tư vấn thời hiệu khởi kiện;

- Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện;

- Tư vấn soạn đơn khởi kiện và hồ sơ khởi kiện;

- Tư vấn phân chia di sản thửa kế theo pháp luật;

- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thừa kế và khởi kiện thừa kế.

Hãy gọi ngay tới tổng đài miễn phí 
1900. 599. 979 để được tư vấn án phí chia tài sản nhanh nhất.

>>Xem ngay hướng dẫn cách tính án phí dân sự chuẩn và chi tiết nhất
 

Luatdragon.vn

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật