Tin tức nổi bật

Bộ Công Thương: Cắt giảm tới 675 điều kiện kinh doanh đơn giản hóa hơn bao giờ hết

28/09/2017

Ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018.

Bộ Công Thương đã chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Đối với 05 thủ tục hành chính bao gồm:
 • Cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi;
 • Cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn;
 • Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;
 • Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp;
 • Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô.
cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh (giấy phép con)
 
Theo đó, 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt giảm dựa trên 5 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh

 1. Chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh.
 2. Việc xây dựng, thực hiện điều kiện đầu tư kinh doanh phải tính đến các điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 3. Điều kiện đầu tư, kinh doanh nếu thực sự cần thiết cũng phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014.
 4. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải được đánh giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, các điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương trong quản lý, thực hiện.
 5. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần phải gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính.
Dự kiến sẽ có khoảng 675 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, nhiều hơn khoảng 60 điều kiện so với dự kiến ban đầu và chiếm khoảng 55,5% tổng số điều kiện kinh doanh của 27 nhóm ngành hàng.
 • KINH DOANH THỰC PHẨM
 • KINH DOANH HOẠT ĐỘNG PHÁT ĐIỆN, TRUYỀN TẢI, PHÂN PHỐI, BÁN BUÔN, BÁN LẺ, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐIỆN, TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC
 • KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI
 • HOẠT ĐỘNG SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
 • HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • KINH DOANH DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC
 • KINH DOANH HÓA CHẤT TRỪ HÓA CHẤT BỊ CẤM THEO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CẤM PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG VÀ PHÁ HỦY VŨ KHÍ HÓA HỌC
 • KINH DOANH RƯỢU
 • KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • KINH DOANH SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
 • KINH DOANH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP (BAO GỒM CẢ TIÊU HỦY)
 • KINH DOANH KHÍ
 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH XĂNG DẦU 
 • NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • KINH DOANH TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP
Chi tiết Quyết định 3610a/QĐ-BCT năm 2017 và 675 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm. 

>>Quyết định của Bộ Công Thương: Download tại đây
>>Các phụ lục cụ thể: Download tại đây

>>Liên hệ ngay văn phòng luật sư cung cấp dịch vụ thủ tục cấp giấy phép con cho doanh nghiệp

Luatdragon.vn

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật