Tin tức nổi bật

Cách viết đơn khởi kiện theo mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2017

02/11/2017

Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện và mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Cách viết đơn khởi kiện theo mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2017 làm xiêu lòng thẩm phán.

Khởi kiện là gì?

Khởi kiện là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác.
 
cách viết đơn khởi kiện mới nhất 2017

Những tranh chấp nào được khởi kiện ra tòa án

Khởi kiện vụ án dân sự  để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của nhà nước: Các cơ quan dưới đây cũng có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của nhà nước:
  • Cơ quan về dân số, gia đình và trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình trong trường hợp do Luật hôn nhân và gia đình quy định;
  • Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
  • Công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động do pháp luật quy định;
Khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ bản thân cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án dân sự (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi những quyền và lợi ích hợp pháp đó bị xâm phạm.

Những người có quyền khởi kiện có thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện việc khởi kiện. Tuy nhiên, đối với trường hợp yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn, người có yêu cầu khởi kiện không được ủy quyền cho người khác khởi kiện.

 
cách viết đơn khởi kiện mới nhất 2017
 
>>Xem ngay: 5 bước đơn giản làm thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng dân sự thành công

Mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2017 có dạng sau

ĐƠN KHỞI KIỆN
về việc....

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)...
Họ và tên người khởi kiện: (3)...
Địa chỉ: (4)...
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ...
Địa chỉ: (6)...
Họ và tên người bị kiện: (7)...
Địa chỉ: (8)...
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)...
Địa chỉ: (10)...

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)...
Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)...
Địa chỉ: (13)...
Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)
Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (15)...
Người khởi kiện (16)...

Download: Mẫu đơn khởi kiện
Hướng dẫn cách viết:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: TP HCM, ngày… tháng …năm…).

(2) Ghi tên toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào và địa chỉ của toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH... có trụ sở tại số nhà... quận...).    

Mục (5), (7) và (9) ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

Mục (6), (8) và (10) ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại...).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

>>Tải ngay mẫu đơn khởi kiện tại đây

 
Luatdragon.vn

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật

Luật sư nhận bào chữa phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự Luật sư nhận bào chữa phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự
Việc tham gia bào chữa của Luật sư tại phiên tòa hình sự sơ thẩm là rất cần thiết, trong nhiều ...