Tin tức nổi bật

Điều kiện kết hôn với công an cập nhật thủ tục kết hôn với công an mới nhất 2017

14/12/2017

Điều kiện để kết hôn với công an như thế nào? Kết hôn với công an cần lưu ý những vấn đề gì?

Trường hợp kết hôn mà vợ hoặc chồng là chiến sỹ công an nhân dân thì đây là đối tượng đặc biệt, đại diện cho một bộ phận lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tối phạm. Chính vì xuất phát từ vị trí như vậy nên đặt ra những yêu cầu khác nhau trong việc kết hôn.

1. Điều kiện cơ bản để kết hôn với công an

 • Nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên (có thể tham khảo nội dung của bài viết Cách tính tuổi đủ theo quy định pháp luật);
 • Việc kết hôn phải do 2 bên nam và nữ tự nguyện quyết định;
 • Hai bên đều phải không bị mất năng lực hành vi dân sự;
Việc kết hôn không được thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật.
 
điều kiện kết hôn với công an
 

2. Những trường hợp không được kết hôn với công an

Ngoài những trường hợp cấm kết hôn theo quy định của luật hôn nhân gia đình 2014:
 • Người đang có vợ hoặc có chồng thì không thể đăng ký kết hôn với người khác được;
 • Người mất năng lực hành vi dân sự thì không được kết hôn;
 • Những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời thì không thể kết hôn cùng nhau;
 • Cha, mẹ nuôi không được kết hôn với con nuôi;
 • Những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi thì không được kết hôn với nhau;
 • Những người đã từng là bố chồng với con dâu thì không được kết hôn với nhau;
 • Những người đã từng là mẹ vợ với con rể thì không được kết hôn với nhau;
 • Những người đã từng là bố dượng với con riêng của vợ thì không được kết hôn với nhau;
 • Những người đã từng là mẹ kế với con riêng của chồng thì không được kết hôn với nhau;
 • Những người cùng giới tính không được kết hôn với nhau.

Các trường hợp không được kết hôn với công an.

 • Gia đình có người làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền; 
 • Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật;
 • Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành;
 • Có gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;
 • Có bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch tại Việt Nam).
Do đó khi yêu, các bạn trẻ cần lưu ý để tránh việc sau này thủ tục kết hôn với chiến sĩ công an gặp khó khăn.

Thủ tục xóa án tích   

Hồ sơ xóa án tích (liên hệ để nhận được hồ sơ mẫu)

Trường hợp đương nhiên xóa án tích
 • Đơn xin xóa án tích
 • Các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp; giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khỏan bồi thường, án phí, tiền phạt; giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành Công an),
 • Bản sao hộ khẩu;
 • Bản sao chứng minh nhân dân.
Trường hợp đặc biệt, ngoài các tài liệu như trường hợp đương nhiên cần phải có thêm văn bản đề nghị của chính quyền, cơ quan tổ chức nơi người bị kết án thường trú hoặc công tác.

Thủ tục xóa án tích cho người bị án treo

Theo điều 64 Bộ luật hình sự 1999, người bị kết án không phải về các tội quy định tại ChươngXI (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và chương XXIV (các tội phá họai hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), nếu từ khi chấp hành xong bản án (về hình phạt và các khoản tiền án phí, tiền phạt hoặc khoản tiền bồi thường  dân sự khác) hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không phạm tội mới trong thời hạn Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo.

Theo điều 66 Bộ luật hình sự 1999 trong trường hợp người bị kết án có những tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị thì có thể được Tòa án xóa án tích nếu người đó đã đảm bảo ít nhất một phần ba thời hạn quy định

Với các căn cứ như trên khi một người bị tuyên án treo mà không được xóa án tích theo trường hợp đặc biệt thì sau khi kết thúc thời gian gian thử thách. Thì sau 1 năm họ được xóa án tích. Trong trường hợp đặng biệt thì người bị tuyên án treo sau 4 tháng họ được xóa án tích.

Để có thể hoàn thiện hồ sơ nếu gặp trường hợp gia đình, người thân từng có án phạt tù.

 
điều kiện kết hôn với công an

3. Thủ tục kết hôn với công an 2017

Khi quyết định tiến tới hôn nhân, bản thân 2 người cần nắm được thủ tục thực hiện kết hôn. Cụ thể như sau:

Người đang công tác trong ngành Công an nhân dân cần chú ý tuân thủ điều kiện kết hôn cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và thực hiện thủ tục theo quy trình sau:
 • Chiến sỹ công an chủ động làm đơn tìm hiểu để kết hôn trong thời gian từ 03 đến 06 tháng tùy theo mức độ tình cảm của hai người;
 • Tiếp theo chiến sỹ công an làm đơn xin kết hôn gồm 02 đơn. 1 đơn gửi thủ trưởng đơn vị, 1 đơn gửi phòng tổ chức cán bộ;
 • Người dự định kết hôn với chiến sĩ công an làm đơn để kê khai lý lịch trong phạm vi 03 đời của mình;
 • Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tiến hành thẩm tra lý lịch, xác minh người mà chiến sỹ công an dự định kết hôn và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc.
 • Thời gian tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch nói trên khoảng từ 2 đến 4 tháng. 
Sau khi thẩm định lý lịch, phòng tổ chức cán bộ ra quyết định có cho phép kết hôn hay không. Nếu đồng ý cho chiến sỹ công an đó kết hôn với người chiến sỹ đó dự định cưới thì Phòng tổ chức cán bộ gửi quyết định về đơn vị nơi chiến sỹ ấy công tác.

Ngoài ra theo quy định tại thông tư 01/2008/TT-BTP, sau khi đăng kí kết hôn người chiến sỹ công an nhân dân phải thông báo cho Thủ trưởng đơn vị biết.

Mẫu đơn xin xây dựng gia đình của công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
 
ĐƠN XIN KẾT HÔN
Kính gửi: .....................................................
 
Tôi tên: ...................................................................................................................
 
Sinh ngày: ....... tháng ..... năm ..... Dân tộc: ................... Tôn giáo: ...........................
 
Cấp bậc: ..................................................................................................................
 
Chức vụ: ..................................................................................................................
 
Đơn vị: .....................................................................................................................
 
Tạm trú: ...................................................................................................................
 
Tình trạng hôn nhân: ..................................................................................................
 
Qua quá trình tìm hiểu cô ...........................................................................................
 
Sinh ngày: ........... tháng ... năm ..... Dân tộc: ...................... Tôn giáo: ........................
 
Nghề nghiệp: .............................................................................................................
 
Cơ quan đơn vị: .........................................................................................................
 
Quê quán: ..................................................................................................................
 
Thường trú: ...............................................................................................................
 
Tình trạng hôn nhân: ...................................................................................................
 
Họ tên cha: ......................................, sinh năm: .................. nghề nghiệp: ..................
 
Họ tên mẹ: .................................., sinh năm: ............., nghề nghiệp: ...........................
 
Sau thời gian tìm hiểu, tôi và cô ........................................... thấy đủ điều kiện cùng nhau xây dựng gia đình và được sự đồng ý thống nhất cho phép của gia đình hai bên. Nay tôi viết đơn này kính trình lên thủ trưởng các cấp xem xét và tạo điều kiện.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
 
  ..........., ngày...tháng...năm...

TM. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN                            BÊN NAM                                          BÊN NỮ
(Ký và ghi rõ họ tên)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)                             (Ký và ghi rõ họ tên)
 

Đang học công an có được lấy vợ không?

Trong các quy định của Bộ Quốc phòng về TSQS, không có quy định cấm học viên trong thời gian học tập không được yêu và cưới vợ. Tuy nhiên, yêu cầu học tập trong các trường quân đội, đòi hỏi học viên phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và các quy định của nhà trường, đơn vị. 

Trong quá trình học tập, nếu học viên có nguyện vọng cưới vợ phải báo cáo với đơn vị và thực hiện theo đúng quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, không vi phạm quy định hôn nhân tự do, tiến bộ, một vợ, một chồng…

Công an có được ly hôn không?

Luật hôn nhân gia đình không cấm trường hợp người nào là công an thì không được phép ly hôn.

Điều kiện ly hôn là: 

Điều 89. Căn cứ cho ly hôn

1. Toà án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Toà án quyết định cho ly hôn.

Như vậy công an thì công an nếu đáp ứng đủ các điều kiện để ly hôn quy định tại điều 89 trên và một số điều kiện khác thì vẫn được phép ly hôn bình thường

Như vậy, có thể nói vui rằng, tình yêu với chiến sỹ công an chưa phải là điều kiện cần để tiến tới hôn nhân, cần pải qua rất nhiều thủ tục khó khăn, như một giai đoạn thử thách thì mới xây dựng quan hệ hôn nhân ổn định được!

>>Liên hệ ngay tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình nếu bạn gặp khó khăn trong thủ tục kết hôn với Công An
 
Luatdragon.vn

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật