Tin tức nổi bật

[HƯỚNG DẪN] Khiếu nại quyết định thu hồi đất và giải quyết tranh chấp đất đai A-Z

05/09/2018

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai. Công ty Luật Dragon cung cấp dịch vụ tư vấn Luật đất đai với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ pháp lý tốt nhất hiện này.

Công ty Luật Dragon hướng dẫn khiếu nại quyết định thu hồi đất và giải quyết tranh chấp đất đai A-Z tiết kiệm chi phí và thời gian tối đa.

>>Xem ngay: Tổng đài tư vấn luật đất đai/tranh chấp đất đai miễn phí qua điện thoại

Các loại tranh chấp đất đai

♦ Tranh chấp về quyền sử dụng đất: là những tranh chấp giữa các bên với nhau về việc ai có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất nào đó. Trong dạng tranh chấp này chúng ta thường gặp các loại tranh chấp về ranh giới đất; tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong các quan hệ ly hôn, thừa kế; tranh chấp đòi lại đất (đất đã cho người khác mượn sử dụng mà không trả lại, hoặc tranh chấp giữa người dân tộc thiểu số với người đi xây dựng vùng kinh tế mới)

♦ Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất: dạng tranh chấp này thường xảy ra khi các chủ thể có những giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất như tranh chấp về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc các tranh chấp liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

♦ Tranh chấp về mục đích sử dụng đất: là dạng tranh chấp ít gặp hơn, những tranh chấp này liên quan đến việc xác định mục đích sử dụng đất là gì? Thông thường những tranh chấp này cũng dễ có cơ sở để giải quyết vì trong quá trình phân bổ đất đai cho các chủ thể sử dụng, Nhà nước đã xác định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất.

 
khiếu nại quyết định thu hồi đất và giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai theo trình tự tố tụng (dân sự) 

Giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án được thực hiện theo quy định chung tại Bộ luật tố tụng dân sự. Theo đó, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền (Tòa án nơi có bất động sản đó).

Giải quyết tranh chấp đất đai theo trình tự hành chính

Sẽ được áp dụng đối với những tranh chấp mà các đương sự không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định và lựa chọn giải quyết tranh chấp tại UBND. Đối với TCĐĐ giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì khiếu nại đến chủ thể có thẩm quyền giải quyết là Chủ tịch UBND cấp huyện. Nếu một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Tại Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định việc thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thực hiện theo quy định sau đây:

1. Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, gồm các nội dung sau đây:

a) Lý do thu hồi đất;

b) Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất;

c) Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

d) Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư;

đ) Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư."

Việc thu hồi đất phải có thông báo và có công văn kèm theo.

Thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gồm:

  • Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là trưởng ban;
  • Lực lượng Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.
  • Các thành viên gồm đại diện các cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường, thanh tra, tư pháp, xây dựng cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
Khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất mà người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản theo quy định thì Ban thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho Ủy ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật.

Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Thời hiệu khiếu nại đối với quyết định hành chính về đất đai là bao lâu?

"- Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.”

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính về đất đai

Điều 7, Luật khiếu nại năm 2011 quy định về vấn đề khiếu nại quyết định hành chính về đất đai:

"Khi có căn cứ cho rằng, quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại, khiếu nại lần đầu đến người đã ra hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.”

Lưu ý: – Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu: 30 ngày kể từ ngày thụ lý, trong trường hợp vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Trong trường hợp vùng sâu vùng xa thì thời hạn giải quyết khiếu nại là 45 ngày có thể kéo dài đến 60 ngày. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, quyết định về giải quyết khiếu nại sẽ được gửi đến cho bạn kể từ ngày có quyết định.
 
– Trong trường hợp bạn không đồng ý với quyết định này thì có thể nộp đơn khiếu nại lần hai lên chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà không được giải quyết. Thời hạn này có thể kéo dài đến 45 ngày ở vùng sâu, vùng xa.
 
– Trong trường hợp hết thời hạn khiếu nại lần hai mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết mà bạn không đồng ý với quyết định này thì bạn có thể khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa theo luật tố tụng hành chính.

 
khiếu nại quyết đinh thu hồi đất và giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn khiếu nại quyết định về việc bị thu hồi đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Hà nội, ngày …  tháng … năm …
ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ THU HỒI ĐẤT                      

Kính gửi : Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A.

Tôi là : Nguyễn Thị Y.            Sinh năm : 1962

Địa chỉ : số nhà …..thôn…..xã…..huyện……tỉnh…

Bằng văn bản này tôi xin khiếu nại Ủy ban nhân dân xã X. Cụ thể như sau:
Ngày ……. tháng…….năm……… gia đình tôi xây căn nhà rộng 350m2 đất tại thôn …xã …huyện…. Diện tích đất tôi xây nhà trước kia là đất trồng rau của Hợp tác xã nông nghiệp xã X nhưng nay đã bị bỏ hoang. Nay gia đình tôi đã xây dựng nhà và ở trên đó.  Ủy ban nhân dân xã hay các cơ quan thanh tra không hề có ý kiến gì. Sau một thời gia, xã X mới thành lập đoàn thanh tra theo chỉ thị số 299/TTg của thủ tướng chính phủ,tiến hành thanh tra việc quản lý và sử đụng đất đai trên địa bàn xã tôi. Qua thanh tra, đoàn thanh tra nói rằng gia đình tôi tự ý san lấp S đất trồng rau của HTX nông nghiệp xã X đã bỏ hoang làm nhà ở. Sau đó, tổng đoàn thanh tra quyết định thu hồi 150 m2 trên tổng số 350 m2 đất của gia đình tôi.

Tuy nhiên, theo như tôi được biết quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật đất đai thì thẩm quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình là Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Như vậy, việc Tổng đoàn thanh tra ra quyết định thu hồi đất của gia đình tôi là không đúng với quy định của pháp luật về thầm quyền thu hồi đất.

Vì vậy tôi làm đơn này kính xin UBND  tỉnh A  xem xét lại quyết định thu hồi đất của  đoàn thanh tra xã X, để có thể trả lại cho gia đình tôi diên tích đất bị thu hồi nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm xem xét và giải quyết của Quý cơ quan.
Trân trọng!
 
Người khiếu nại.  
Nguyễn Thị Y
 

Địa chỉ liên hệ Công ty tư vấn khiếu nại quyết đinh thu hồi đất và giải quyết tranh chấp đất đai

  • Công ty tư vấn luật đất đai tư vấn về vấn đề khiếu nại, và giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến luật đất đai về thu hồi, bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư;
  • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp đất đai, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.
Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đất đai miễn phí trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng (áp dụng trong trường hợp người yêu cầu tư vấn bố trí được thời gian đến văn phòng với vụ việc có yêu cầu phức tạp hoặc cần trao đổi trực tiếp với luật sư nhằm tháo gỡ khó khăn pháp lý và tìm phương án giải quyết ngay). Địa chỉ Phòng 14.6 Tòa nhà Vimeco Lô E9 đường Phạm Hùng – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Tư vấn qua điện thoại với Tổng đài pháp luật trực tuyến 1900.599.979 áp dụng trong trường hợp người yêu cầu tư vấn không có điều kiện đến văn phòng nhưng có vướng mắc, hoặc yêu cầu cần giải quyết sớm). Khách hàng chỉ cần nhấc điện thoại và Gọi 1900.599.979 sau khi kết nối và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn, khách hàng sẽ trực tiếp trao đổi với luật sư và đề xuất yêu cầu đề luật sư tư vấn, hỗ trợ.
  • Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư: dragonlawfirm@gmail.com (áp dụng trong trường hợp người yêu cầu không có thời gian đến văn phòng, vị trí địa lý không cho phép hoặc việc tư vấn trực tuyến không đủ dữ liệu tư vấn do vụ việc phức tạp nhiều tài liệu, chứng cứ...)  
>>Xem ngay: Danh sách các văn phòng luật sư tư vấn đất đai nhà đất tranh chấp miễn phí tốt nhất 2018
 
Luatdragon.vn

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật