Tin tức nổi bật

4 mấu chốt thuê luật sư tư vấn thừa kế di chúc tài sản ai cũng phải biết

07/12/2017

Liên hệ Luật sư tư vấn thừa kế di chúc tài sản, dịch vụ tư vấn chia thừa kế đất đai trường hợp khách hàng gặp rắc rối trong việc xác định tài sản thừa kế, hàng thừa kế và di chúc do phát sinh các tranh chấp pháp lý trong việc thừa kế tài sản.

Hiện nay, nhiều trường hợp khách hàng gặp rắc rối trong việc xác định tài sản thừa kế, hàng thừa kế và di chúc do phát sinh các tranh chấp pháp lý trong việc thừa kế tài sản. Vì vậy, họ cần phải tìm đến luật sư thừa kế - di chúc hoặc dịch vụ tư vấn chia thừa kế để được tư vấn. Nếu đây cũng là vấn đề của bạn, hãy đọc ngay bài viết dưới đây. 

Theo quy định của Điều 631, luật dân sự 2005 thì “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật”.
Tranh chấp tài sản thừa kế
 
A1: Tranh chấp tài sản thừa kế

Tuy nhiên, các trường hợp xác định tài sản thừa kế cho các đối tượng được hưởng di sản rất dễ phát sinh các tranh chấp pháp lý. Vì vậy, công ty Luật Dragon cung  cấp dịch vụ tư vấn chia thừa kế nhanh nhất qua tổng đài 1900 599 979, nhằm giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh trong lĩnh vực thừa kế của khách hàng.

1. Người lập di chúc có quyền gì?

Bộ luật dân sự quy định, thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định được thể hiện trong di chúc của người đó. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.
 
Người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế
 
A2: Người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế

Nội dung cơ bản của thừa kế theo di chúc là chỉ định người thừa kế và phân định tài sản, quyền tài sản và giao nghĩa vụ tài sản cho những người thừa kế.

Người lập di chúc là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và các quyền sau:
 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế
 • Dành một phần tài sản trong khối Di sản thừa kế để di tặng, thờ cúng
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản
 • Chỉ định người giữ giữ, người quản lý di sản, người phân chia di sản
 • Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

2. Nội dung các dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế - di chúc tại công ty Luật Dragon

2.1. Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế

 • Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân
 • Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế
 • Tư vấn xác định di sản thừa kế
 • Tư vấn xác định người thừa kế di sản
 • Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
 • Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
 • Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản
 • Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có)
 • Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế
 • Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế
 • Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế
 • Tư vấn về hình thức hợp đồng
cần được tư vấn thừa kế di chúc
A3: Cần được tư vấn về thừa kế di chúc

2.2. Tư vấn pháp luật về thừa kế theo di chúc

 • Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật
 • Tư vấn viết nội dung di chúc
 • Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc
 • Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản
 • Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế
 • Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng
 • Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế
 • Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản
 • Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc
 • Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng
 • Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng
 • Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc

2.3. Tư vấn luật về thừa kế tài sản theo pháp luật

 • Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);
 • Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 • Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.

3. Luật sư tư vấn luật thừa kế đất đai trong gia đình

Luật sư cho tôi hỏi về luật đất đai. Ông nội và Bà nội tôi có 2 người con trai và ba người con gái. Ba người con gái lớn lên đều có gia đình và cho riêng và hiện tại sống cùng thôn với nhau.

Năm 1997 ông nội tôi qua đời, năm 2000 ba tôi làm lại số đỏ do ba tôi đứng tên và làm lại số hộ khẩu luôn


Hiện giờ bác tôi về đòi ở hoặc chia đất, bà nội tôi thì Luật sư cho tôi hởi như bác tôi giờ kiện có được chia tài sải về đất đai không hiện giờ bác tôi thì không có hộ khẩu ở tỉnh (đất đó thì hiện giờ gia đình tôi và bà nội đang ở và để thờ cúng). 

Phân tích:

+ Theo Điều 633 Bộ luật dân sự thì Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. 

+ Căn cứ bộ luật dân sự 2005 tại Điều 645 quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế như sau:

Điều 645. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế  

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

+ Thứ nhất về thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế đã hết 10 năm.

Đối chiếu với trường hợp thừa kế của nội bạn,ông nội bạn mất năm 1997, đến nay đã hơn 10 năm nên thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế đã hết. Do vậy, ba bạn, bác bạn và những người thừa kế khác của ông nội bạn không còn quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế do nội để lại nữa.

+ Thứ hai khởi kiện phân chia di sản chung:

Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế theo Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP

"a) Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung."

Hiện tại, nếu bác bạn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung thì các đồng thừa kế của ông nội bạn (ba, bác vầ 3 người con gái...) phải có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc thừa nhận di sản do ông nội bạn để lại chưa chia.

Do vậy cần được sự xác nhận của ba bạn về mảnh đất này là chưa chia. Khi có văn bản xác nhận có chữ ký của tất cả các đồng thừa kế thì di sản là để lại chuyển thành tài sản chung của các thừa kế và tòa án sẽ áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết.

Nếu ba bạn không đồng ý xác nhận mảnh đất này là chưa chia thì bác bạn khó có thể kiện đòi chia tài sản chung được, hơn nữa việc ba bạn đi làm sổ đỏ năm 2000 phải có cơ sở là được sự đồng ý của bà nội bạn về việc quản lý mảnh đất này, nếu bà bạn không đồng ý thì ba bạn không thể sang tên sổ đỏ.

 
Văn phòng luật sư Dragon là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ liên quan đến di chúc, thừa kế tài sản.Với đội ngũ luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến di chúc, thừa kế, chúng tôi giúp khách hàng thực hiện toàn bộ các thủ tục theo quy định liên quan đến di chúc và thừa kế. Đồng thời, giải quyết các vấn đề liên quan đến di chúc thừa kế cho khách hàng một cách nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất.

Đặc biệt, Công ty Luật Dragon đại diện ủy quyền thực hiện các thủ tục, các vấn đề liên quan đến di chúc, thừa kế tài sản nếu khách hàng có yêu cầu.

Vì vậy, nếu khách hàng đang có nhu cầu tư vấn một trong những nội dung bất kỳ nào mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên, hãy liên hệ ngay với Dragon để được hỗ trợ sớm nhất.

4. Dịch vụ Luật sư tư vấn chia thừa kế của văn phòng Luật Dragon:

Dịch vụ tư vấn chia thừa kế của Luật Dragon đã được rất nhiều khách hàng tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề của khách hàng một cách hoàn hảo nhất.
 • Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email: dragonlawfirm@gmail.com
 • Gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 24/7 của văn phòng Luật sư Dragon qua hotline: 1900 599 979

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật