Tin tức nổi bật

Những điều đặc biệt chú ý trong luật thừa kế theo di chúc 2018

12/01/2018

Việc tranh chấp tài sản, đất đai thừa kế luôn là vấn đề nhức nhối. Để hạn chế tình trạng này, người có tài sản nên chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng về di chúc của mình. 

Bài viết này sẽ chia sẻ một số điểm quan trọng trong luật thừa kế theo di chúc và cung cấp mẫu di chúc thừa kế đất đai.

Những quy định về luật thừa kế theo di chúc

Bộ luật Dân sự 2015 quy định các vấn đề liên quan đến thừa kế theo di chúc như sau:

Về người lập di chúc
  • Tại điểm a khoản 1 điều 630 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định người thành niên có đầy đủ năng lực dân sự có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình
  • Người đủ từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được phép lập di chúc nếu cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc này
Luật sư thừa kế theo di chúc
Khi lập di chúc, người lập được hưởng đầy đủ các quyền sau đây:
  • Tự do chỉ định người thừa kể,bỏ quyền hưởng thừa kế của người đã chỉ định trước đó
  • Phân định tài sản theo ý muốn cho từng người được thừa kế
  • Có thể để lại tài sản cho riêng mình để thực hiện hiến tặng hoặc ma chay thờ cúng sau này
  • Giao nghĩa vụ cho người được thừa kế
  • Tự do chỉ định người giữ di chúc, người được quản lý tài sản và người phân chia tài sản
Trong luật thừa kế theo di chúc quy đinh, có hai loại di chúc được hưởng đầy đủ quyền đó là di chúc bằng văn bản và di chúc bằng miệng
  • Di chúc bằng miệng có hiệu lực khi người lập di chúc bị đe dọa tính mạng và không có khả năng lập di chúc bằng văn bản. Đối với trường hợp này, nếu sau 03 tháng người lập di chúc trở lại khỏe mạnh minh mẫn thì di chúc bằng miệng hết hiệu lực
  • Di chúc bằng văn bản: luật thừa kế theo di chúc quy đinh có 4 loại di chúc bằng văn bản bao gồm di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, có người làm chứng, văn bản có công chứng và văn bản có chứng thực
Mẫu di chúc thừa kế đất đai
 
Mẫu số 27/DC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆt NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
 
DI CHÚC
 
Tôi là (1):
.................................................................................................................................
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
Người lập di chúc
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
 
Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................)
tại .......................................................................................................................(9),
tôi......................................., Công chứng viên, phòng Công chứng số..................
tỉnh/thành phố ....................................
CÔNG CHỨNG:
 
- Ông/bà ......................…………............ đã tự nguyện lập di chúc này;
- theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông/bà có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................(10)
- Di chúc này được làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho người lập di chúc  ........... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.
 
CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 
Công ty luật uy tín để được tư vấn luật thừa kế theo di chúc hợp pháp
 
 
công ty luật thừa kế theo di chúc

Một trong những công ty luật uy tín có thể kể đến là công ty Luật Dragon. Đây là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, luật sư có trình độ chuyên môn cao và luôn tận tâm với khách hàng trong tất cả các vụ án. 
 
>>Xem ngay: 4 mấu chốt thuê luật sư tư vấn thừa kế di chúc tài sản ai cũng phải biết

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật