Tin tức nổi bật

Hướng dẫn quy trình thành lập doanh nghiệp nhà nước từ A-Z

23/03/2018

Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân độc lập, nắm vai trò chi phối, các doanh nghiệp khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên để thành lập doanh nghiệp nhà nước, người đề nghị phải là người có đủ thầm quyền và quy trình đăng ký cũng không giống như các trường hợp doanh nghiệp khác…

Doanh nghiệp nhà nước là gì?

Theo Điều 1 Nghị định Số: 14/2003/QH11, “Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn”

Trong bối cảnh kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ thì doanh nghiệp nhà nước vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường. Thậm chí, doanh nghiệp nhà nước còn góp phần chi phối, định hướng…các doanh nghiệp khác.
thành lập doanh nghiệp nhà nước luatdragon.vn

Ai có đủ thẩm quyền thành lập công ty nhà nước?

Quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp nhà nước nêu: người thành lập công ty nhà nước phải là “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương “

Cụ thể, tại điều 9 có quy định về “Thẩm quyền quyết định thành lập mới công ty nhà nước

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới công ty nhà nước đặc biệt quan trọng, chi phối những ngành, lĩnh vực then chốt, làm nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập mới công ty nhà nước không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người quyết định thành lập mới công ty nhà nước phải lập Hội đồng thẩm định để thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước. Hội đồng thẩm định đề án là cơ quan tư vấn cho người quyết định thành lập công ty; người quyết định thành lập chịu trách nhiệm về quyết định thành lập mới công ty nhà nước.

4. Quyết định thành lập mới công ty nhà nước đồng thời là quyết định dự án đầu tư thành lập công ty nhà nước. Công ty nhà nước mới được thành lập là chủ đầu tư đối với dự án này.

5. Việc thẩm định dự án đầu tư thành lập công ty nhà nước và thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

6. Khi quyết định thành lập mới công ty nhà nước phải đồng thời tiến hành bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị; quyết định việc bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị.”

 
thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước

Quy trình thành lập doanh nghiệp nhà nước

Bước 1: Đề nghị thành lập doanh nghiệp nhà nước

Người đề nghị thành lập doanh nghiệp nhà nước phải chuẩn bị và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền  bao gồm:
 • Tờ trình đề nghị thành lập công ty;
 • Đề án thành lập mới công ty quy định tại khoản 3 của Điều 7 Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm các nội dung sau:
 • Sự cần thiết thành lập công ty; danh mục sản phẩm, dịch vụ do công ty cung ứng; tình hình thị trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng loại sản phẩm, dịch vụ do công ty cung ứng; khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của công ty và luận chứng khả thi về khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của công ty;
 • Địa điểm đặt trụ sở chính của công ty hoặc địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và diện tích đất sử dụng;
 • Khả năng cung ứng lao động, nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và các điều kiện cần thiết khác để công ty hoạt động sau khi thành lập;
 • Dự kiến tổng vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư ban đầu của Nhà nước; nguồn và hình thức huy động số vốn còn lại; phương án hoàn trả vốn huy động; nhu cầu và biện pháp tạo vốn lưu động đối với công ty;
 • đ) Luận chứng khả thi về hiệu quả kinh tế - xã hội và sự phù hợp của việc thành lập công ty với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường;
 • Dự kiến mô hình tổ chức quản lý công ty và thời hạn hoạt động;
 • Đối với công ty cần tiến hành đầu tư xây dựng khi thành lập mới thì đề án thành lập mới phải bao gồm cả dự án đầu tư thành lập mới. Nội dung dự án đầu tư thành lập mới công ty nhà nước theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Dự thảo Điều lệ của công ty;
 • Đơn xin giao đất, thuê đất;
 • Đơn đề nghị ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư (nếu có).

Bước 2: Nhận và thẩm định hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải lập hội đồng thẩm định bao gồm những thành viên và các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực cần thẩm định để xem xét các điều kiện cần thiết.

Cụ thể như sau:
 • Đề án thành lập doanh nghiệp nhà nước phải có tính khả thi và hiệu quả phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước, bảo đảm cá yêu cầu khác (như bảo vệ môi trường, công nghệ…)
 • Dự thảo điều lệ tuân thủ quy định của pháp luật
 • Có chứng nhận về nguồn vốn của cơ quan tài chính
 • Sau khi hội đồng thẩm định xem xét, chủ tịch hội đồng sẽ tổng hợp các ý kiến bằng văn bản trình lên người có quyền quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước
tư vấn thành lâp doanh nghiệp nhà nước

Bước 3: Xét duyệt

Người có quyền quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước sẽ phản hồi lại bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (kể cả trường hợp không chấp nhận hay có chấp nhận)

Bước 4: Đăng ký kinh doanh

Sau khi được duyệt hồ sơ ở bước trên, đây là thủ tục nhằm khẳng định tư cách pháp lý độc lập của doanh nghiệp nhà nước.

Hồ sơ được nộp tại Sở KH&ĐT tỉnh và được cấp giấy chứng nhận trong vòng 15 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ.

Bước 5: Đăng báo

Đội ngũ luật sư Dragon giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ trong việc thành thành lập doanh nghiệp nhà nước với uy tín đã được khẳng định trong nhiều năm qua! Hãy liên hệ ngay đến HOTLINE 1900. 599. 979 để được hỗ trợ.
 
Luatdragon.vn
 

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật