Tin tức nổi bật

Hướng dẫn từ A-Z làm thủ tục nhập quốc tịch, hộ tịch Việt Nam cho người nước ngoài

05/04/2018

Thủ tục nhập quốc tịch, hộ tịch Việt Nam bao gồm những giấy tờ gì? Trình tự giải quyết, xét duyệt ra sao? Tất cả sẽ được những luật sư giàu kinh nghiệm của Luật Dragon giải đáp trong bài viết sau:

Quốc tịch, hộ tịch là gì?

Quốc tịch là mối liên hệ pháp lý giữa một cá nhân với một quốc gia nhất định, có chủ quyền và phải được hưởng mọi quyền lợi cũng như phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một công dân của quốc gia đó.
 
thủ tục nhập quốc tịch hộ tịch
Quốc tịch là mối liên hệ pháp lý giữa một cá nhân với một quốc gia

Hộ tịch là những sự kiện quan trọng của một công dân nhằm xác định tình trạng nhân thân từ khi sinh ra đến lúc mất như: khai sinh, kết hôn, ly hôn, nhận con nuôi, khai tử…

Điều kiện bắt buộc để được nhập quốc tịch, hộ tịch Việt Nam

 • Đối với quốc tịch:
 Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) để nhập quốc tịch Việt Nam, công dân nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện sau:
 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam
 2. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam
 3. Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam
 4. Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam
 5. Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam
Tuy nhiên, công dân nước ngoài có thể được miễn các điều kiện 3 – 4 – 5 nếu thuộc một trong những trường hợp sau:
 • Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
 • Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam
 • Đối với hộ tịch:
Có nơi ở hợp pháp là điều kiện đầu tiên để công dân nhập hộ tịch. Trong trường hợp công dân đăng ký thường trú nhập hộ tịch vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên.
 
thủ tục nhập quốc tịch hộ tịch

Nhập quốc tịch Việt Nam cho con trẻ nước ngoài có mẹ người Việt

Luật Quốc Tịch đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 về điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

“…Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;...”

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 19 Luật Quốc tịch quy định: “Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép”.

 
Tuy nhiên, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam (khoản 4, Điều 19, Luật Quốc tịch). Cụ thể, theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 1, mục III Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 về quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp thì: “Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho con, thì tên của trẻ em là tên Việt Nam (Ví dụ: Đỗ Nhật Thành) hoặc tên ghép giữa tên Việt Nam và tên nước ngoài (Ví dụ: Đỗ Nhật Randy Thành) theo sự lựa chọn của cha, mẹ”. 

Để xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con, phải nộp 03 bộ hồ sơ lên Sở Tư pháp nơi bạn có địa chỉ cư trú (thường trú hoặc tạm trú) tại Việt Nam. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm:
 1. Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;
 2. Bản sao Giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế có giá trị chứng minh con bạn có quốc tịch;
 3. Bản khai lý lịch;
 4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian con của bạn cư trú ở Việt Nam (nếu có), Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp đối với thời gian con của bạn cư trú tại đó. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
 5. Giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt;
 6. Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam
 7. Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.
Vì con của bạn thuộc trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo điểm a, khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch nên được miễn các giấy tờ (5), (6) và (7) nêu trên. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam tuân thủ theo quy định tại Điều 21 của Luật Quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tục xin nhập lại quốc tịch Việt Nam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch: Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam bao gồm:

a) Xin hồi hương về Việt Nam;b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;c) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;đ) Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;e) Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài”.

Hồ sơ Xin trở lại quốc tịch gồm có:

a) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;
b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
c) Bản khai lý lịch;
d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian bạn cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Mỹ) cấp đối với thời gian bạn cư trú ở Mỹ. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
đ) Giấy tờ chứng minh bạn đã từng có quốc tịch Việt Nam: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây của bạn;
e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam, như giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ hợp pháp với công dân Việt Nam, giấy tờ chứng minh là có công lao với nước Việt Nam, giấy tờ chứng minh bạn đang làm thủ tục xin hồi hương về Việt Nam hoặc bản sao giấy tờ chứng nhận việc đầu tư tại Việt Nam.

Lưu ý:

Nếu bạn đã bị tước quốc tịch Việt Nam thì phải sau ít nhất 5 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch thì bạn mới được xem xét cho trở lại quốc tịch ViệtNam.Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải lập thành 3 bộ, được lưu trữ tại Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp và cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Trình tự giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài

 • Bước 1: Người nước ngoài có nhu cầu nhập quốc tịch Việt Nam nộp 03 bộ hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú
Hồ sơ bao gồm:
 • Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (theo mẫu)
 • Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt
 • Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam
 • Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam
 • Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế
 • Bản khai lý lịch
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bước 2: Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ thông báo để đương sự bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 3:Sau 05 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ được nhận, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch.
 • Bước 4:Trong 30 ngày tiếp theo, Sở Tư pháp thẩm tra hồ sơ xin và chờ kết quả thẩm tra của Công an cấp tỉnh.
 • Bước 5:Sau khi có kết quả thẩm tra của Công an, trong vòng 10 ngày, Sở Tư pháp trình hồ sơ tới chủ tịch UBND cấp tỉnh.
 • Bước 6:Trong thời hạn 10, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét và đề xuất gửi Bộ Tư pháp.
 • Bước 7:Bộ Tư pháp xem xét hồ sơ và đề xuất của UBND cấp tỉnh.
luật sư tư vấn thủ tục nhập quốc tịch hộ tịch
Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của Luật Dragon

Dịch vụ nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài

Hãy liên hệ ngay 1900. 599. 979 đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong việc giải quyết thủ tục nhập quốc tịch, hộ tịch của Luật Dragon để giải đáp mọi thắc mắc cũng như hỗ trợ bạn hoàn thiện thủ tục nhanh chóng và chính xác nhất!
 
CÔNG TY LUẬT DRAGON

Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
 
Luatdragon.vn​
 

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật