Hỏi đáp

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

02/09/2019

Câu hỏi của bạn Nguyen Hai tại hòm thư nguyenhaipt_2000@yahoo.com.vn hỏi :
Nhà ở, đất ở tôi mua lại của một hộ gia đình lớn tuổi sống ổn định trước năm 1975. Tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (Sổ đỏ) cho toàn bộ khuôn viên đất. Trong khuôn viên đất có 2 căn nhà, căn nhà trước và căn nhà sau. Nguồn gốc: căn nhà trước do chủ nhà củ xây dựng vào khoảng trước năm 1990 và sau đó tôi có tác động: nâng nền, đóng trần và sơn lại mà không hề thay đổi kết cấu hay kiến trúc và diện tích xây dựng. Nhà sau được xây dựng theo (đúng giấy phép xây dựng) giấy phép được cấp.
Vậy xin hỏi: "tôi chỉ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho căn nhà sau" căn nhà có giấy phép xây dựng và đất có sổ đỏ có được không, có "hợp pháp không" khi thực tế vẫn còn một căn nhà trước nhưng tôi không đề nghị cấp quyền sở hữu nhà ở cho căn nhà này. Còn nếu tôi đề nghị cấp luôn quyền sở hữu cho căn nhà trước thì điều kiện nào để hợp pháp cho căn nhà trước. Được biết, ý kiến của cơ quan chức năng sở tại có ý không bao giờ xem xét (dứt khoát trả hồ sơ ngay) nếu nhà có một phần nằm trong chỉ giới xây dựng cho dẫu căn nhà trước này có trước quy định Chỉ giới xây dựng. ”
 
Về vấn đề mà bạn hỏi, do bạn không cung cấp đầy đủ các hồ sơ có liên quan nên Cục Quản lý nhà & Thị trường Bất động sản chỉ có thể trả lời về nguyên tắc như sau:
1. Theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở:
Trường hợp cá nhân trong nước có nhà ở tạo lập từ trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (01/07/2006) khi đề nghị cấp giấy chứng nhận không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều 43 thì phải có giấy tờ được UBND cấp xã xác nhận về hiện trạng nhà ở, đất ở không có tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và nhà ở được xây dựng trước khi có quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật về xây dựng. UBND cấp tỉnh quy định cụ thể các loại giấy tờ về tạo lập nhà ở cho phù hợp với thực tế địa phương.
Trường hợp cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ ngày Luật nhà ở có hiệu lực thi hành khi đề nghị cấp giấy chứng nhận cho nhà ở xây dựng mới thì phải có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích làm đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có thêm giấy phép xây dựng.
UBND cấp tỉnh quy định cụ thể các loại giấy tờ về tạo lập nhà ở cho phù hợp với thực tế địa phương.
2. Trường hợp đã có quyết định hoá giá nhà của cấp có thẩm quyền theo quy định nhưng do sơ ý làm mất và muốn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phảI liên hệ với Phòng có chức năng quản lý nhà ở của UBND cấp Huyện để được hướng dẫn trả lời cụ thể về thủ tục.

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật