Hỏi đáp

Chuyển đổi số là thách thức nhưng là hướng đi tất yếu của các doanh nghiệp

Chuyển đổi số là thách thức nhưng là hướng đi tất yếu của các doanh nghiệp

16/10/2020
Chuyển đổi số là thách thức nhưng là hướng đi tất yếu của các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong 10 năm tới.
Chế độ tập sự của công chức loại C và loại D là bao lâu?

Chế độ tập sự của công chức loại C và loại D là bao lâu?

16/09/2020
Theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP về chế độ tập sự đối với công chức như sau:
Thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định

Thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định

12/09/2020
Theo quy định của pháp luật, trường hợp chuyển giao công nghệ cần phải được cấp giấy đăng ký. Thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ được thực hiện như ...

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật