Hỏi đáp

Quy định về ký hợp đồng lao động sau thời gian thử việc?

30/11/2019

Hỏi: Tháng 3/2015 tôi vào làm việc tại một công ty. Theo thỏa thuận, thời gian thử việc là 2 tháng. Kết thúc thời gian thử việc, công ty không có ý kiến gì và tôi vẫn tiếp tục làm việc đến nay. Tuy nhiên, tôi cũng không thấy công ty ký HĐLĐ chính thức với tôi. Xin hỏi trong trường hợp này, hợp đồng thử việc của tôi có đương nhiên trở thành hợp đồng lao động chính thức được không?. (Hà Phương - Khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội)
 

Trả lời:

Theo quy định tại các điều từ 26 đến 29 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động và người lao động có quyền thỏa thuận về việc làm thử. Theo đó, thời gian thử việc sẽ “Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên” (khoản 1 điều 27 BLLĐ); hoặc “Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ” (khoản 2 điều 27 BLLĐ); hoặc “Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác”. Và khi “Kết thúc thời gian thử việc”, nếu “việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động” (Điều 29 Bộ luật Lao động).

Hướng dẫn nội dung trên, tại điều 7 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ cũng quy định:

1. Trong thời hạn 3 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại khoản 3 điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động”.

Từ các quy định vừa viện dẫn ở trên cho thấy, khi kết thúc thời gian thử việc mà bạn vẫn làm việc và công ty vẫn trả lương thì được hiểu là việc làm thử đã đạt yêu cầu. Trong trường hợp này, người lao động buộc phải giao kết hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, ngoài các quy định như vừa viện dẫn ở trên, pháp luật chưa có quy định nào chi tiết hơn hoặc quy định về việc nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc nhưng người sử dụng lao động không ký kết hợp đồng lao động chính thức thì hợp đồng thử việc có đương nhiên trở thành hợp đồng lao động chính thức hay không.

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật