Hỏi đáp

Đã giải quyết thông qua hội đồng trọng tài có được khởi kiện lại lên Tòa án

Đã giải quyết thông qua hội đồng trọng tài có được khởi kiện lại lên Tòa án

29/07/2020
 Doanh nghiệp tư nhân Cổng Mặt Trời là bị đơn trong vụ tranh chấp với công ty TNHH 2 thành viên Diễm Thành. Ngày 22/11/2010 Hội đồng trọng tài ra phán quyết DNTN Cổng Mặt Trời thua kiện và phải bồi thường cho CT TNHH 2 thành viên Diễm Thành 1,4 tỷ. 
Thoả thuận trọng tài thương mại

Thoả thuận trọng tài thương mại

21/07/2020
Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại, tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có ...
Vấn đề ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo công ước Viên

Vấn đề ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo công ước Viên

26/06/2020
Giả sử rằng các bên trong hợp đồng đã đồng ý áp dụng Công ước Viên 1980 để áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của mình ...
Vụ tranh chấp về hợp đồng bảo lãnh giải quyết có vi phạm tố tụng

Vụ tranh chấp về hợp đồng bảo lãnh giải quyết có vi phạm tố tụng

15/06/2020
Ngày 05/5/2016, Viện Kiểm sát cấp cao tại Hà Nội ban hành thông báo rút kinh nghiệm qua kiểm sát xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh doanh thương mại ...
Một số quy định về vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng theo pháp luật Việt Nam

Một số quy định về vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng theo pháp luật Việt Nam

04/06/2020
Tại Việt Nam, những nguyên tắc về hợp đồng chủ yếu được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự năm 2015 (sau đây gọi là BLDS) và Luật Thương mại năm ...
Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh

Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh

06/05/2020
Khách hàng hỏi Công ty luật Dragon Doanh nghiệp A có trụ sở tại Việt Nam ký kết 1 hợp đồng mua bán hàng hóa với doanh nghiệp B có trụ sở ...
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

28/04/2020
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 01/2017/KDTM-ST NGÀY 22/08/2017 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Ngày 22 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở ...
Bản án về phán quyết trọng tài thương mại

Bản án về phán quyết trọng tài thương mại

28/04/2020
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 84/2017/KDTM-PT NGÀY 30/03/2017 VỀ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Ngày 30 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân ...
Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện cơ chế thi hành phán quyết của Trọng tài thương mại

Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện cơ chế thi hành phán quyết của Trọng tài thương mại

25/02/2020
Với những ưu việt của thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài Thương mại, ngày càng có nhiều chủ thể lựa chọn giải quyết tranh chấp thương mại ...
Xử lý trường hợp mâu thuẫn giữa các ngôn ngữ của hợp đồng

Xử lý trường hợp mâu thuẫn giữa các ngôn ngữ của hợp đồng

10/02/2020
Ngày nay, việc hợp đồng được xác lập bằng nhiều ngôn ngữ rất phổ biến. Thường thì nội hàm mà các bên thỏa thuận bằng các ngôn ngữ khác nhau là ...
 Trang:    1  2  3 

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật