Luật hình sự

Công ty Luật DRAGON giới thiệu nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quóc hội ban hành Bộ luật Hình sự năm 2015
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật