Luật sư bào chữa

Luật sư tư vấn  - Chuyển làn ô tô sai quy định sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

Luật sư tư vấn - Chuyển làn ô tô sai quy định sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

18/03/2020
Chào tổng đài tư vấn luật tôi có một câu hỏi như sau: Do di chuyển phương tiện trên đường tôi đã chuyển làn xe không đúng quy định vậy cho tôi hỏi việc chuyển làn ô tô sai quy định sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Luật sư tư vấn  - Chuyển làn ô tô sai quy định sẽ bị xử phạt bao nhiêu? Luật sư tư vấn - Chuyển làn ô tô sai quy định sẽ bị xử phạt bao nhiêu?
Chào tổng đài tư vấn luật tôi có một câu hỏi như sau: Do di chuyển phương tiện trên đường tôi ...

Tin tức nổi bật