Luật sư bào chữa

Luật sư Nguyễn Minh Long

07/02/2020

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật

Điểm mới về cấp Giấy phép xây dựng Điểm mới về cấp Giấy phép xây dựng
Thời hạn cấp Giấy phép xây dựng rút ngắn xuống 10 ngày theo điều 1 khoản 36 điểm b Luật sửa ...