Văn bản

Mẫu đơn mời Luật sư bào chữa trong vụ án Hình sự

Công ty Luật DRAGON cung cấp mẫu đơn mời Luật sư trong lĩnh vực Hình sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------o0o---------------
 
ĐƠN MỜI LUẬT SƯ
 
Kính gửi:  CÔNG TY LUẬT TNHH DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Tôi tên là: .....................................................................................................................................
Số CMND:................................. do..............................................   cấp ngày..............................
Nơi ở hiện tại: ..............................................................................................................................     
Để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của .....................................................................................     
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Công ty Luật TNHH Dragon cử Luật sư và các cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho …………………….. tại .............................................................     
Rất mong quý Công ty Luật TNHH DRAGON xem xét giải quyết và giúp đỡ.
Trân trọng cảm ơn!
                                                                                     Hà Nội, ngày…tháng…… năm …..
      CÔNG TY LUẬT TNHH DRAGON
      Chấp nhận đơn và cử Luật sư:
  1. Luật sư: ……………….……..……
  2. Luật sư: ……………….……..……
Tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của: …………………………………………..
                        NGƯỜI YÊU CẦU
 
 
 
 
                  
TM CÔNG TY LUẬT TNHH DRAGON
 
 
 

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật