1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 02/09/2019

Làm thế nào để được xóa án tích?

Ngày 12/01/2010, tôi bị Tòa án tuyên 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Ngày 12/1/2015, tôi đã chấp hành xong hình phạt....

Quy định pháp luật về việc có án tích đi nước ngoài

Theo Điều 42, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2006 quy định,...

Điều kiện về các tình tiết giảm nhẹ và yêu cầu phòng ngừa tội...

Nguyễn Thị Giang  Điều kiện về các tình tiết giảm nhẹ Khi xem xét, quyết định cho người phạm tội được hưởng án treo...

Nghị định 162/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018   NGHỊ...

Nghị định 115/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018   NGHỊ...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ