1900599979

Thành lập công ty

Dịch vụ làm giấy phép con cho doanh nghiệp – Hướng dẫn đầy đủ...

Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có thể muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình bằng cách thành lập các...

Đăng ký hộ kinh doanh không cung cấp sổ đỏ thì có được không?

Đăng ký hộ kinh doanh có càn cung cấp sổ đỏ không? Hộ gia đình làm muối có bắt buộc đăng ký hộ kinh doanh? Thời...

Có thể có tối đa bao nhiêu thành viên trong Hội đồng quản trị...

Hội đồng quản trị công ty cổ phần có tối đa bao nhiêu thành viên? Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần...

Có bắt buộc phải họp Đại hội đồng cổ đông khi Chủ tịch Hội...

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần bị bắt có bắt buộc phải họp Đại hội đồng cổ đông? Chủ tịch...

Cổ phần trong công ty cổ phần thì hộ kinh doanh có được mua...

Hộ kinh doanh có được phép mua cổ phần trong công ty cổ phần không? Thế nào là cổ đông sáng lập công ty cổ...

Chuyển đổi từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần có vốn...

Công ty tôi muốn chuyển đổi hình thức công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài, thì...

Thủ tục góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên?

Cho em hỏi thủ tục để góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên là như thế nào thì đúng theo luật định...

Quy định về giảm vốn điều lệ trong Công ty TNHH

Công ty tôi là Công ty TNHH hai thành viên với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng, mỗi thành viên cam kết góp...

Có được viết tắt chữ “hợp danh” khi đặt tên cho công ty hợp...

Đặt tên cho công ty hợp danh có được viết tắt chữ "hợp danh" không? Đặt tên công ty hợp danh đọc gần giống...

Trong thời gian bao lâu thì công ty phải tổ chức khám sức khỏe...

Công ty phải tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên bao nhiêu lần một năm? Công ty không tổ chức khám sức khỏe...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ