1900599979

Tư vấn doanh nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp trong năm 2023 Nếu bạn là chủ doanh nghiệp và muốn đảm bảo rằng...

Lợi ích khi mua lại doanh nghiệp

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc mở rộng kinh doanh hoặc tiếp cận thị trường mới, thì mua lại một công ty hiện...

Tư vấn luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Những lợi ích và các bước...

Doanh nghiệp luôn phải đối mặt với rủi ro và thách thức trong quá trình hoạt động của mình. Vì thế, việc tìm kiếm...

Đăng ký hộ kinh doanh không cung cấp sổ đỏ thì có được không?

Đăng ký hộ kinh doanh có càn cung cấp sổ đỏ không? Hộ gia đình làm muối có bắt buộc đăng ký hộ kinh doanh? Thời...

Công ty cổ phần sau khi bị tách có bị chấm dứt tồn tại...

Sau khi tách công ty cổ phần, công ty bị tách có bị chấm dứt tồn tại hay không? Sau khi tách công ty cổ...

Có thể có tối đa bao nhiêu thành viên trong Hội đồng quản trị...

Hội đồng quản trị công ty cổ phần có tối đa bao nhiêu thành viên? Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần...

Có bắt buộc phải họp Đại hội đồng cổ đông khi Chủ tịch Hội...

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần bị bắt có bắt buộc phải họp Đại hội đồng cổ đông? Chủ tịch...

Cổ phần trong công ty cổ phần thì hộ kinh doanh có được mua...

Hộ kinh doanh có được phép mua cổ phần trong công ty cổ phần không? Thế nào là cổ đông sáng lập công ty cổ...

Chuyển đổi từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần có vốn...

Công ty tôi muốn chuyển đổi hình thức công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài, thì...

Thủ tục góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên?

Cho em hỏi thủ tục để góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên là như thế nào thì đúng theo luật định...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ