1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 12/04/2020

Quyền rút yêu cầu khởi tố của bị hại ở giai đoạn xét xử...

BLTTHS năm 2015 cho phép người bị hại có thể rút yêu cầu khởi tố vụ án vào bất cứ giai đoạn tố tụng...

Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp ngày 03/02/2020 đang được Quốc hội xem xét...

Phân biệt đặc xá, đại xá và tha tù trước thời hạn có điều...

Đặc xá, đại xá và tha tù trước thời hạn có điều kiện là các biện pháp thể hiện chính sách nhân đạo của...

Kháng cáo và Kháng nghị

Sau khi xét xử sơ thẩm, người tham gia tố tụng có quyền Kháng cáo và Kháng nghị nhằm biểu thị sự bất đồng...

Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ; định giá, thẩm định giá trong...

Mặc dù, Điều 70 Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) năm 2015, không quy định cụ thể đương sự có quyền yêu cầu...

Luật sửa đổi BLHS 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 12/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm...

Cố ý gây thương tích cho người khác theo quy định của luật SĐBS...

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác là trong những tội phạm xảy ra phổ biến...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ