1900599979

Từ khóa: Điều 355. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ