1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 24/12/2022

Có được đề nghị đặc xá khi có ý thức cải tạo tốt?

Có ý thức cải tạo tốt có được đề nghị đặc xá không? Những trường hợp nào sẽ không được đặc xá cho dù...

Người bị tòa án kết án tù chung thân có được đề nghị đặc...

Bị kết án tù chung thân có được đặc xá không? Từng có tiền án tiền sự có được đề nghị đặc xá hay...

Có được đề nghị đặc xá khi chưa nộp án phí?

Chưa nộp án phí có được đề nghị đặc xá không? Trước kia đã được đặc xá nhưng lại phạm tội thì có được...

Công ty cổ phần sau khi bị tách có bị chấm dứt tồn tại...

Sau khi tách công ty cổ phần, công ty bị tách có bị chấm dứt tồn tại hay không? Sau khi tách công ty cổ...

Có thể có tối đa bao nhiêu thành viên trong Hội đồng quản trị...

Hội đồng quản trị công ty cổ phần có tối đa bao nhiêu thành viên? Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần...

Có bắt buộc phải họp Đại hội đồng cổ đông khi Chủ tịch Hội...

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần bị bắt có bắt buộc phải họp Đại hội đồng cổ đông? Chủ tịch...

Cổ phần trong công ty cổ phần thì hộ kinh doanh có được mua...

Hộ kinh doanh có được phép mua cổ phần trong công ty cổ phần không? Thế nào là cổ đông sáng lập công ty cổ...

Cần chuẩn bị mấy bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ...

Đăng ký thành lập công ty cổ phần cần chuẩn bị bao nhiêu bộ hồ sơ? Hồ sơ đăng ký thành lập công ty...

Chuyển đổi từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần có vốn...

Công ty tôi muốn chuyển đổi hình thức công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài, thì...

Thủ tục góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên?

Cho em hỏi thủ tục để góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên là như thế nào thì đúng theo luật định...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ