1900599979

Lưu trữ

Mẫu thông báo về việc rút kháng cáo

TÒA ÁN.................... (1) Số:../...........   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày…… tháng………. năm……. THÔNG BÁO Về việc rút...

Mẫu đơn tố cáo phá hoại tài sản

Mẫu đơn tố cáo phá hoại tài sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ****** ĐƠN TỐ CÁO  Hành...

Mẫu quyết định thay đổi điều tra viên

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thay đổi điều tra viên, cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình...

Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

Đơn đề nghị giám định thương tật gồm các thông tin về người đề nghị, đơn vị giám định và yêu cầu giám định...

Mẫu giấy mời luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự

Mẫu giấy mời luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự. Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định rõ người...

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí

Tạm ứng án phí là số tiền mà tòa án yêu cầu đương sự phải nộp để đơn kiện của mình được tòa chính...

Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi tố

Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện là mẫu đơn dùng để đề nghị rút lại đơn khởi kiện vì một lý do...

Mẫu đơn xin xóa án tích

Xóa án tích là một chế định quan trọng, thể hiện nguyên tắc nhân đạo, dân chủ xã hội chủ nghĩa và tôn trọng...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ