1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 14/01/2020

15 tội danh mới trong lĩnh vực kinh tế

Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 đã bổ sung thêm 15 tội mới trong lĩnh vực kinh tế, đồng thời bãi bỏ một...

Xử lý tội phạm về bảo hiểm

Ngày 23/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao (TANDTC) Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì phiên họp...

Luật thi hành án hình sự 2019

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 41/2019/QH14     LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Căn cứ Hiến...

Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu...

Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua với tỷ lệ...

Luật sư tranh tụng các vụ án cho doanh nghiệp

Luật sư tranh tụng các vụ án cho doanh nghiệp Luật sư tranh tụng các vụ án cho doanh nghiệp. Với sự phát triển nhanh...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ