1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 09/05/2020

Luật Luật Sư sửa đổi 2012

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 20/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ...

Luật Luật Sư 2006

QUỐC HỘI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:: 65/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC...

Luật Lý lịch tư pháp 2009

QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 28/2009/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009   LUẬT LÝ...

Luật sư bào chữa hình sự-Những điều bạn cần biết

Yêu cầu dịch vụ của một luật sư bào chữa hình sự cho những người phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Thông thường,...

Luật sư giỏi bào chữa vụ án hình sự tại Hà Nội

Luật sư là một yếu tố không thể thiếu trong việc thi hành các vụ án hình sự. Luật sư hình sự đóng vai...

Cơ quan có thẩm quyền xóa án tích

Tòa án đã xét xử sơ thẩm là Tòa án có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận xóa án tích, hoặc ra...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ