1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 11/01/2016

Luật tổ chức Tòa án nhân dân

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 62/2014/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm...

Tòa án cấp cao “Bắc – Trung – Nam” chính thức hoạt động ngày...

Hiến pháp năm 2013 khẳng định Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án khác do luật định là những cơ quan duy nhất...

Thời hạn kháng cáo đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa hình...

Qua thực tiễn hoạt động xét xử Luật sư bào chữa cho thấy, việc áp dụng không thống nhất các quy định của pháp...

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Năm 2013

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Giải pháp thực hiện có hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền con người...

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nước ta được quy định toàn diện và sâu sắc nhất trong...

Điều 111. Tội hiếp dâm Bộ Luật Hình Sự năm 1999

Điều 111. Tội hiếp dâm Bộ Luật Hình Sự năm 1999 quy định: 1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi...

Điều 110. Bộ luật hình sự năm 1999 quy định Tội hành hạ người...

Điều 110, Bộ luật hình sự năm 1999 quy định Tội hành hạ người khác: 1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ...

Điều 109. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức...

Điều 109 luật hình sự năm 1999 quy định: Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác...

Điều 108. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức...

Điều 108 luật hình sự năm 1999 quy định: Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 1....

Điều 107 Bộ luật hình sự – Tội gây thương tích hoặc gây tổn...

Điều 107 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 quy định về:  Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ