1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 18/08/2022

Đánh, bắt giữ người, tài sản của con nợ phạm tội gì?

Có rất nhiều người vẫn còn mông lung trong vấn đề đòi nợ, trường hợp nếu bên vay không trả được hoặc có tiền...

Tội trốn thuế theo quy định mới nhất của luật hình sự ?

Trốn thuế được hiểu là việc thực hiện các hành vi mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế phải nộp và...

Hình phạt tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ?

Quy định của pháp luật hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ? Chống đối, đánh trả...

6 tranh chấp lao động được kiện thẳng ra Tòa không cần hòa giải

Mặc dù pháp luật luôn khuyến khích, thậm chí là bắt buộc các bên tiến hành hòa giải khi xảy ra tranh chấp lao...

Cần sớm xây dựng cơ chế về luật sư công

(PLO)- Trước giờ chúng ta đã nghe về luật sư (LS) công nhưng thực tế nước ta vẫn chưa có cơ chế, chính sách về...

Quy định về miễn đào tạo nghề luật sư còn dễ dãi

Ngày 5/8, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý về sửa đổi Luật Luật sư nhằm khắc phục hạn chế, bất cập...

Mức xử phạt tung ảnh nóng, phát tán ảnh riêng tư nhạy cảm

Xử phạt hành chính đối với hành vi tung ảnh nóng, phát tán ảnh riêng tư nhạy cảm? Trách nhiệm dân sự đối với hành...

Luật sư tập sự có được tham gia tố tụng không?

Căn cứ pháp lý Thông tư 10/2021/TT-BTP; Luật luật sư 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012. Nội dung tư vấn Điều kiện tập sự hành...

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp ở tỉnh khác được không?

Khái quát về thẻ căn cước công dân gắn chíp? Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp ở tỉnh khác được không? Hiện nay, khi...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ